Church of God New Life, CT پیش بینی ساعتی

 • یکشنبه
 • دوشنبه
 • سه‌شنبه
 • چهارشنبه
 • پنجشنبه
 • جمعه
 • شنبه
 • یکشنبه
 • دوشنبه
 • سه‌شنبه
سه‌شنبه
مرداد ۱۲
14 h 17 min
۵:۴۹ قبل‌ازظهر
۸:۰۷ بعدازظهر
۰ قبل‌ازظهر
n000
70°
73°
77%
0 in
338
7
شفاف
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱ قبل‌ازظهر
n100
68°
70°
77%
0 in
334
7
غالباً شفاف
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی < 10%
۲ قبل‌ازظهر
n300
66°
68°
77%
0 in
340
7
ابری
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی < 10%
۳ قبل‌ازظهر
n300
66°
68°
77%
0 in
341
7
ابری
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی < 10%
۴ قبل‌ازظهر
n300
64°
66°
80%
0 in
336
4
ابری
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی < 10%
۵ قبل‌ازظهر
n300
64°
66°
82%
0 in
336
4
ابری
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی < 10%
۶ قبل‌ازظهر
d300
64°
66°
82%
0 in
331
4
ابری
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی < 10%
۷ قبل‌ازظهر
d300
64°
66°
82%
0 in
337
4
ابری
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی < 10%
۸ قبل‌ازظهر
d300
66°
68°
78%
0 in
335
4
ابری
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی < 10%
۹ قبل‌ازظهر
d300
70°
72°
70%
0 in
332
4
ابری
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱۰ قبل‌ازظهر
d300
72°
73°
66%
0 in
304
2
ابری
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱۱ قبل‌ازظهر
d300
73°
75°
63%
0 in
258
2
ابری
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی < 10%
۰ بعدازظهر
d300
73°
75°
62%
0 in
219
2
ابری
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱ بعدازظهر
d300
75°
77°
58%
0 in
207
4
ابری
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی < 10%
۲ بعدازظهر
d300
77°
79°
52%
0 in
204
4
ابری
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی < 10%
۳ بعدازظهر
d300
77°
77°
50%
0 in
203
4
ابری
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی < 10%
۴ بعدازظهر
d300
79°
79°
49%
0 in
207
4
ابری
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی < 10%
۵ بعدازظهر
d300
79°
81°
53%
0 in
178
4
ابری
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی < 10%
۶ بعدازظهر
d300
77°
79°
59%
0 in
189
4
ابری
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی < 10%
۷ بعدازظهر
d300
77°
81°
67%
0 in
164
2
ابری
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی < 10%
۸ بعدازظهر
d300
75°
79°
74%
0 in
145
4
ابری
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی < 10%
۹ بعدازظهر
n300
73°
77°
79%
0 in
173
4
ابری
تندباد 9 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱۰ بعدازظهر
n300
72°
75°
83%
0 in
194
4
ابری
تندباد 9 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱۱ بعدازظهر
n300
70°
73°
86%
0 in
204
4
ابری
تندباد 9 mph
احتمال بارندگی < 10%

نزدیکترین مشاهدات

مورد علاقه‌های شما

  این مکان را اضافه کن
  favourites
  آیا می‌خواهید Church of God New Life را برای دسترسی سریع به علاقه مندی‌ها اضافه کنید؟
  اضافه