Church of God New Life, CT پیش بینی ساعتی

 • پنجشنبه
 • جمعه
 • شنبه
 • یکشنبه
 • دوشنبه
 • سه‌شنبه
 • چهارشنبه
 • پنجشنبه
 • جمعه
 • شنبه
یکشنبه
مرداد ۱۰
14 h 21 min
۵:۴۸ قبل‌ازظهر
۸:۰۹ بعدازظهر
۰ قبل‌ازظهر
n000
68°
70°
78%
0 in
38
4
شفاف
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱ قبل‌ازظهر
n000
68°
72°
82%
0 in
55
2
شفاف
تندباد 9 mph
احتمال بارندگی < 10%
۲ قبل‌ازظهر
n000
66°
68°
83%
0 in
25
2
شفاف
تندباد 7 mph
احتمال بارندگی < 10%
۳ قبل‌ازظهر
n000
66°
68°
83%
0 in
30
2
شفاف
تندباد 7 mph
احتمال بارندگی < 10%
۴ قبل‌ازظهر
n000
66°
68°
80%
0 in
38
2
شفاف
تندباد 4 mph
احتمال بارندگی < 10%
۵ قبل‌ازظهر
n000
66°
68°
75%
0 in
40
2
شفاف
تندباد 4 mph
احتمال بارندگی < 10%
۶ قبل‌ازظهر
d000
68°
70°
72%
0 in
56
4
شفاف
تندباد 4 mph
احتمال بارندگی < 10%
۷ قبل‌ازظهر
d000
70°
72°
74%
0 in
85
2
شفاف
تندباد 7 mph
احتمال بارندگی < 10%
۸ قبل‌ازظهر
d000
72°
75°
72%
0 in
143
2
شفاف
تندباد 7 mph
احتمال بارندگی < 10%
۹ قبل‌ازظهر
d000
73°
77°
70%
0 in
175
4
شفاف
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱۰ قبل‌ازظهر
d000
75°
79°
69%
0 in
185
7
شفاف
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱۱ قبل‌ازظهر
d000
77°
81°
66%
0 in
184
7
شفاف
تندباد 20 mph
احتمال بارندگی 10%
۰ بعدازظهر
d100
79°
82°
62%
0 in
187
9
غالباً شفاف
تندباد 20 mph
احتمال بارندگی 15%
۱ بعدازظهر
d100
79°
81°
61%
0 in
188
9
غالباً شفاف
تندباد 22 mph
احتمال بارندگی 21%
۲ بعدازظهر
d200
79°
81°
60%
0 in
186
9
تا قسمتی ابری
تندباد 22 mph
احتمال بارندگی 26%
۳ بعدازظهر
d100
79°
81°
60%
0 in
187
11
غالباً شفاف
تندباد 25 mph
احتمال بارندگی 31%
۴ بعدازظهر
d100
77°
79°
60%
0 in
187
11
غالباً شفاف
تندباد 25 mph
احتمال بارندگی 37%
۵ بعدازظهر
d100
77°
79°
60%
0 in
185
9
غالباً شفاف
تندباد 27 mph
احتمال بارندگی 42%
۶ بعدازظهر
d200
77°
81°
65%
0 in
182
9
تا قسمتی ابری
تندباد 25 mph
احتمال بارندگی 43%
۷ بعدازظهر
d100
75°
79°
69%
0 in
178
9
غالباً شفاف
تندباد 25 mph
احتمال بارندگی 44%
۸ بعدازظهر
d100
75°
79°
74%
0 in
177
9
غالباً شفاف
تندباد 25 mph
احتمال بارندگی 45%
۹ بعدازظهر
n100
73°
77°
77%
0 in
176
7
غالباً شفاف
تندباد 20 mph
احتمال بارندگی 50%
۱۰ بعدازظهر
n100
73°
77°
80%
0 in
174
7
غالباً شفاف
تندباد 18 mph
احتمال بارندگی 55%
۱۱ بعدازظهر
n100
72°
75°
82%
0 in
172
7
غالباً شفاف
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی 61%

نزدیکترین مشاهدات

مورد علاقه‌های شما

  این مکان را اضافه کن
  favourites
  آیا می‌خواهید Church of God New Life را برای دسترسی سریع به علاقه مندی‌ها اضافه کنید؟
  اضافه