Church of God New Life, CT پیش بینی ساعتی

 • جمعه
 • شنبه
 • یکشنبه
 • دوشنبه
 • سه‌شنبه
 • چهارشنبه
 • پنجشنبه
 • جمعه
 • شنبه
 • یکشنبه
سه‌شنبه
مرداد ۵
14 h 31 min
۵:۴۳ قبل‌ازظهر
۸:۱۴ بعدازظهر
۰ قبل‌ازظهر
n000
77°
82°
85%
0 in
275
4
شفاف
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱ قبل‌ازظهر
n000
75°
81°
85%
0 in
295
4
شفاف
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی < 10%
۲ قبل‌ازظهر
n000
75°
81°
86%
0 in
315
4
شفاف
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی < 10%
۳ قبل‌ازظهر
n000
73°
79°
85%
0 in
319
7
شفاف
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی < 10%
۴ قبل‌ازظهر
n000
73°
79°
84%
0 in
323
7
شفاف
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی < 10%
۵ قبل‌ازظهر
n100
72°
75°
83%
0 in
326
7
غالباً شفاف
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی < 10%
۶ قبل‌ازظهر
d100
73°
77°
81%
0 in
330
7
غالباً شفاف
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی < 10%
۷ قبل‌ازظهر
d100
75°
81°
80%
0 in
335
4
غالباً شفاف
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی < 10%
۸ قبل‌ازظهر
d100
75°
79°
78%
0 in
340
4
غالباً شفاف
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی < 10%
۹ قبل‌ازظهر
d100
77°
81°
75%
0 in
332
4
غالباً شفاف
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱۰ قبل‌ازظهر
d100
81°
86°
71%
0 in
320
2
غالباً شفاف
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱۱ قبل‌ازظهر
d000
82°
86°
68%
0 in
300
2
شفاف
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی < 10%
۰ بعدازظهر
d000
84°
88°
65%
0 in
299
4
شفاف
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱ بعدازظهر
d000
84°
88°
61%
0 in
298
4
شفاف
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی < 10%
۲ بعدازظهر
d000
86°
90°
58%
0 in
297
4
شفاف
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی < 10%
۳ بعدازظهر
d100
88°
91°
57%
0 in
300
4
غالباً شفاف
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی 11%
۴ بعدازظهر
d100
88°
91°
57%
0 in
302
4
غالباً شفاف
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی 15%
۵ بعدازظهر
d100
88°
90°
56%
0 in
304
4
غالباً شفاف
تندباد 18 mph
احتمال بارندگی 18%
۶ بعدازظهر
d100
86°
90°
63%
0 in
314
4
غالباً شفاف
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی 15%
۷ بعدازظهر
d000
84°
90°
69%
0 in
330
2
شفاف
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی 11%
۸ بعدازظهر
d000
81°
86°
76%
0 in
356
2
شفاف
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی < 10%
۹ بعدازظهر
n000
79°
84°
79%
0 in
353
2
شفاف
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱۰ بعدازظهر
n000
79°
84°
82%
0 in
351
4
شفاف
تندباد 9 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱۱ بعدازظهر
n000
77°
82°
84%
0 in
350
4
شفاف
تندباد 7 mph
احتمال بارندگی < 10%

نزدیکترین مشاهدات

مورد علاقه‌های شما

  این مکان را اضافه کن
  favourites
  آیا می‌خواهید Church of God New Life را برای دسترسی سریع به علاقه مندی‌ها اضافه کنید؟
  اضافه