Church of the Transfiguration Episcopal Church, CT پیش بینی ساعتی

 • شنبه
 • یکشنبه
 • دوشنبه
 • سه‌شنبه
 • چهارشنبه
 • پنجشنبه
 • جمعه
 • شنبه
 • یکشنبه
 • دوشنبه
شنبه
مرداد ۲
14 h 41 min
۵:۳۸ قبل‌ازظهر
۸:۱۹ بعدازظهر
۳ قبل‌ازظهر
n000
55°
55°
96%
0 in
345
4
شفاف
تندباد 9 mph
احتمال بارندگی < 10%
۴ قبل‌ازظهر
n000
54°
54°
97%
0 in
344
4
شفاف
تندباد 9 mph
احتمال بارندگی < 10%
۵ قبل‌ازظهر
n000
55°
55°
97%
0 in
348
2
شفاف
تندباد 9 mph
احتمال بارندگی < 10%
۶ قبل‌ازظهر
d200
55°
55°
97%
0 in
358
4
تا قسمتی ابری
تندباد 7 mph
احتمال بارندگی < 10%
۷ قبل‌ازظهر
d100
59°
59°
94%
0 in
359
4
غالباً شفاف
تندباد 7 mph
احتمال بارندگی < 10%
۸ قبل‌ازظهر
d000
64°
66°
87%
0 in
348
2
شفاف
تندباد 7 mph
احتمال بارندگی < 10%
۹ قبل‌ازظهر
d000
66°
68°
76%
0 in
2
2
شفاف
تندباد 7 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱۰ قبل‌ازظهر
d000
68°
70°
63%
0 in
346
2
شفاف
تندباد 7 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱۱ قبل‌ازظهر
d000
70°
72°
57%
0 in
333
2
شفاف
تندباد 7 mph
احتمال بارندگی < 10%
۰ بعدازظهر
d000
72°
73°
55%
0 in
321
2
شفاف
تندباد 9 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱ بعدازظهر
d100
73°
75°
53%
0 in
298
0
غالباً شفاف
تندباد 9 mph
احتمال بارندگی < 10%
۲ بعدازظهر
d100
75°
75°
50%
0 in
262
0
غالباً شفاف
تندباد 9 mph
احتمال بارندگی < 10%
۳ بعدازظهر
d200
75°
75°
49%
0 in
223
2
تا قسمتی ابری
تندباد 9 mph
احتمال بارندگی < 10%
۴ بعدازظهر
d100
77°
77°
49%
0 in
223
2
غالباً شفاف
تندباد 9 mph
احتمال بارندگی < 10%
۵ بعدازظهر
d200
77°
77°
49%
0 in
214
2
تا قسمتی ابری
تندباد 9 mph
احتمال بارندگی < 10%
۶ بعدازظهر
d300
75°
79°
67%
0 in
168
2
ابری
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی < 10%
۷ بعدازظهر
d310
73°
77°
78%
0 in
143
4
ابری و باران سبک
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی < 10%
۸ بعدازظهر
d300
70°
73°
80%
0 in
163
7
ابری
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی < 10%
۹ بعدازظهر
n300
66°
68°
76%
0 in
169
7
ابری
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱۰ بعدازظهر
n300
64°
66°
84%
0 in
183
7
ابری
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱۱ بعدازظهر
n300
64°
66°
92%
0 in
185
7
ابری
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی < 10%

نزدیکترین مشاهدات

مورد علاقه‌های شما

  این مکان را اضافه کن
  favourites
  آیا می‌خواهید Church of the Transfiguration Episcopal Church را برای دسترسی سریع به علاقه مندی‌ها اضافه کنید؟
  اضافه