Church of the Transfiguration Episcopal Church, CT پیش بینی ساعتی

 • شنبه
 • یکشنبه
 • دوشنبه
 • سه‌شنبه
 • چهارشنبه
 • پنجشنبه
 • جمعه
 • شنبه
 • یکشنبه
 • دوشنبه
دوشنبه
مرداد ۴
14 h 38 min
۵:۴۰ قبل‌ازظهر
۸:۱۸ بعدازظهر
۰ قبل‌ازظهر
n000
68°
72°
95%
0 in
338
4
شفاف
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی 21%
۱ قبل‌ازظهر
n000
68°
72°
94%
0 in
340
4
شفاف
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی 19%
۲ قبل‌ازظهر
n000
66°
70°
94%
0 in
332
4
شفاف
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی 16%
۳ قبل‌ازظهر
n000
66°
70°
93%
0 in
307
4
شفاف
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی 13%
۴ قبل‌ازظهر
n000
64°
66°
94%
0 in
298
4
شفاف
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی < 10%
۵ قبل‌ازظهر
n000
63°
63°
93%
0 in
309
4
شفاف
تندباد 9 mph
احتمال بارندگی < 10%
۶ قبل‌ازظهر
d000
63°
63°
95%
0 in
324
4
شفاف
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی < 10%
۷ قبل‌ازظهر
d000
66°
70°
92%
0 in
313
4
شفاف
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی < 10%
۸ قبل‌ازظهر
d000
68°
72°
86%
0 in
294
4
شفاف
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی < 10%
۹ قبل‌ازظهر
d100
73°
77°
76%
0 in
298
4
غالباً شفاف
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱۰ قبل‌ازظهر
d200
75°
79°
69%
0 in
302
7
تا قسمتی ابری
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱۱ قبل‌ازظهر
d200
79°
81°
58%
0 in
303
7
تا قسمتی ابری
تندباد 18 mph
احتمال بارندگی < 10%
۰ بعدازظهر
d100
79°
79°
48%
0 in
304
9
غالباً شفاف
تندباد 20 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱ بعدازظهر
d100
81°
81°
47%
0 in
308
9
غالباً شفاف
تندباد 20 mph
احتمال بارندگی < 10%
۲ بعدازظهر
d200
82°
82°
47%
0 in
309
7
تا قسمتی ابری
تندباد 22 mph
احتمال بارندگی < 10%
۳ بعدازظهر
d000
82°
82°
49%
0 in
304
7
شفاف
تندباد 22 mph
احتمال بارندگی < 10%
۴ بعدازظهر
d000
82°
82°
49%
0 in
297
7
شفاف
تندباد 22 mph
احتمال بارندگی < 10%
۵ بعدازظهر
d000
81°
82°
52%
0 in
289
7
شفاف
تندباد 20 mph
احتمال بارندگی < 10%
۶ بعدازظهر
d000
81°
82°
60%
0 in
276
4
شفاف
تندباد 18 mph
احتمال بارندگی < 10%
۷ بعدازظهر
d100
79°
82°
70%
0 in
259
4
غالباً شفاف
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی < 10%
۸ بعدازظهر
d000
75°
79°
73%
0 in
266
4
شفاف
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی < 10%
۹ بعدازظهر
n100
73°
77°
77%
0 in
280
4
غالباً شفاف
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱۰ بعدازظهر
n100
72°
75°
79%
0 in
330
4
غالباً شفاف
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱۱ بعدازظهر
n000
68°
72°
80%
0 in
346
4
شفاف
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی < 10%

نزدیکترین مشاهدات

مورد علاقه‌های شما

  این مکان را اضافه کن
  favourites
  آیا می‌خواهید Church of the Transfiguration Episcopal Church را برای دسترسی سریع به علاقه مندی‌ها اضافه کنید؟
  اضافه