Community Advent Christian Church, CT پیش بینی ساعتی

 • شنبه
 • یکشنبه
 • دوشنبه
 • سه‌شنبه
 • چهارشنبه
 • پنجشنبه
 • جمعه
 • شنبه
 • یکشنبه
 • دوشنبه
شنبه
مرداد ۹
14 h 23 min
۵:۴۸ قبل‌ازظهر
۸:۱۱ بعدازظهر
۲ قبل‌ازظهر
n000
61°
61°
69%
0 in
325
7
شفاف
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی < 10%
۳ قبل‌ازظهر
n000
59°
59°
71%
0 in
320
7
شفاف
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی < 10%
۴ قبل‌ازظهر
n000
59°
59°
75%
0 in
302
4
شفاف
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی < 10%
۵ قبل‌ازظهر
n000
57°
55°
78%
0 in
300
7
شفاف
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی < 10%
۶ قبل‌ازظهر
d000
57°
55°
82%
0 in
303
7
شفاف
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی < 10%
۷ قبل‌ازظهر
d000
59°
59°
81%
0 in
302
4
شفاف
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی < 10%
۸ قبل‌ازظهر
d000
63°
63°
74%
0 in
308
4
شفاف
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی < 10%
۹ قبل‌ازظهر
d000
66°
68°
60%
0 in
298
4
شفاف
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱۰ قبل‌ازظهر
d100
68°
68°
53%
0 in
275
4
غالباً شفاف
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱۱ قبل‌ازظهر
d100
70°
70°
50%
0 in
271
4
غالباً شفاف
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی < 10%
۰ بعدازظهر
d100
72°
72°
47%
0 in
270
4
غالباً شفاف
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱ بعدازظهر
d100
73°
73°
45%
0 in
263
7
غالباً شفاف
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی < 10%
۲ بعدازظهر
d100
75°
75°
43%
0 in
267
7
غالباً شفاف
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی < 10%
۳ بعدازظهر
d100
75°
75°
42%
0 in
270
7
غالباً شفاف
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی < 10%
۴ بعدازظهر
d300
75°
75°
42%
0 in
276
7
ابری
تندباد 18 mph
احتمال بارندگی < 10%
۵ بعدازظهر
d000
77°
77°
41%
0 in
319
4
شفاف
تندباد 18 mph
احتمال بارندگی < 10%
۶ بعدازظهر
d100
75°
75°
48%
0 in
336
4
غالباً شفاف
تندباد 18 mph
احتمال بارندگی < 10%
۷ بعدازظهر
d100
75°
77°
58%
0 in
182
4
غالباً شفاف
تندباد 18 mph
احتمال بارندگی < 10%
۸ بعدازظهر
d100
70°
72°
72%
0 in
226
7
غالباً شفاف
تندباد 18 mph
احتمال بارندگی < 10%
۹ بعدازظهر
n000
68°
70°
75%
0 in
271
4
شفاف
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱۰ بعدازظهر
n000
66°
68°
79%
0 in
317
4
شفاف
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱۱ بعدازظهر
n000
64°
66°
81%
0 in
356
4
شفاف
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی < 10%

نزدیکترین مشاهدات

مورد علاقه‌های شما

  این مکان را اضافه کن
  favourites
  آیا می‌خواهید Community Advent Christian Church را برای دسترسی سریع به علاقه مندی‌ها اضافه کنید؟
  اضافه