Community Advent Christian Church, CT پیش بینی ساعتی

 • شنبه
 • یکشنبه
 • دوشنبه
 • سه‌شنبه
 • چهارشنبه
 • پنجشنبه
 • جمعه
 • شنبه
 • یکشنبه
 • دوشنبه
دوشنبه
مرداد ۱۱
14 h 19 min
۵:۴۹ قبل‌ازظهر
۸:۰۹ بعدازظهر
۰ قبل‌ازظهر
n100
64°
66°
94%
0 in
100
4
غالباً شفاف
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی 30%
۱ قبل‌ازظهر
n100
64°
66°
96%
0 in
67
0
غالباً شفاف
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی 27%
۲ قبل‌ازظهر
n100
63°
63°
96%
0 in
48
2
غالباً شفاف
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی 25%
۳ قبل‌ازظهر
n100
63°
63°
96%
0 in
303
2
غالباً شفاف
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی 24%
۴ قبل‌ازظهر
n400
63°
63°
96%
0 in
315
4
پوشیده از ابر
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی 22%
۵ قبل‌ازظهر
n300
63°
63°
93%
0 in
288
4
ابری
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی 21%
۶ قبل‌ازظهر
d000
63°
63°
89%
0 in
266
7
شفاف
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی 19%
۷ قبل‌ازظهر
d000
64°
66°
89%
0 in
290
9
شفاف
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی 17%
۸ قبل‌ازظهر
d000
66°
68°
83%
0 in
306
9
شفاف
تندباد 18 mph
احتمال بارندگی 15%
۹ قبل‌ازظهر
d000
70°
73°
75%
0 in
313
7
شفاف
تندباد 18 mph
احتمال بارندگی 16%
۱۰ قبل‌ازظهر
d000
72°
73°
65%
0 in
312
7
شفاف
تندباد 18 mph
احتمال بارندگی 17%
۱۱ قبل‌ازظهر
d100
75°
77°
57%
0 in
307
7
غالباً شفاف
تندباد 18 mph
احتمال بارندگی 18%
۰ بعدازظهر
d100
77°
77°
51%
0 in
301
9
غالباً شفاف
تندباد 20 mph
احتمال بارندگی 18%
۱ بعدازظهر
d200
79°
79°
47%
0 in
293
9
تا قسمتی ابری
تندباد 20 mph
احتمال بارندگی 18%
۲ بعدازظهر
d300
79°
79°
46%
0 in
294
9
ابری
تندباد 20 mph
احتمال بارندگی 19%
۳ بعدازظهر
d100
81°
81°
45%
0 in
311
11
غالباً شفاف
تندباد 20 mph
احتمال بارندگی 15%
۴ بعدازظهر
d200
81°
81°
46%
0 in
317
9
تا قسمتی ابری
تندباد 20 mph
احتمال بارندگی 12%
۵ بعدازظهر
d200
81°
81°
48%
0 in
326
7
تا قسمتی ابری
تندباد 20 mph
احتمال بارندگی < 10%
۶ بعدازظهر
d300
79°
81°
58%
0 in
335
4
ابری
تندباد 18 mph
احتمال بارندگی < 10%
۷ بعدازظهر
d300
77°
81°
65%
0 in
354
4
ابری
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی < 10%
۸ بعدازظهر
d200
73°
77°
71%
0 in
6
4
تا قسمتی ابری
تندباد 9 mph
احتمال بارندگی < 10%
۹ بعدازظهر
n100
72°
73°
68%
0 in
8
7
غالباً شفاف
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱۰ بعدازظهر
n000
70°
72°
67%
0 in
7
7
شفاف
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱۱ بعدازظهر
n200
68°
70°
71%
0 in
2
7
تا قسمتی ابری
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی < 10%

نزدیکترین مشاهدات

مورد علاقه‌های شما

  این مکان را اضافه کن
  favourites
  آیا می‌خواهید Community Advent Christian Church را برای دسترسی سریع به علاقه مندی‌ها اضافه کنید؟
  اضافه