Community Advent Christian Church, CT پیش بینی ساعتی

 • سه‌شنبه
 • چهارشنبه
 • پنجشنبه
 • جمعه
 • شنبه
 • یکشنبه
 • دوشنبه
 • سه‌شنبه
 • چهارشنبه
 • پنجشنبه
جمعه
مرداد ۱۵
14 h 10 min
۵:۵۳ قبل‌ازظهر
۸:۰۴ بعدازظهر
۰ قبل‌ازظهر
n000
66°
70°
95%
0 in
320
7
شفاف
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی 14%
۱ قبل‌ازظهر
n000
66°
70°
96%
0 in
293
7
شفاف
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی 13%
۲ قبل‌ازظهر
n000
64°
66°
96%
0 in
285
7
شفاف
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی 12%
۳ قبل‌ازظهر
n000
64°
66°
96%
0 in
280
7
شفاف
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی 11%
۴ قبل‌ازظهر
n000
64°
66°
95%
0 in
282
7
شفاف
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی 11%
۵ قبل‌ازظهر
n000
64°
66°
95%
0 in
284
7
شفاف
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی 11%
۶ قبل‌ازظهر
d000
64°
66°
94%
0 in
277
7
شفاف
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی 10%
۷ قبل‌ازظهر
d000
66°
70°
91%
0 in
268
7
شفاف
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی < 10%
۸ قبل‌ازظهر
d000
68°
72°
85%
0 in
253
4
شفاف
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی < 10%
۹ قبل‌ازظهر
d000
72°
75°
77%
0 in
240
4
شفاف
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱۰ قبل‌ازظهر
d000
77°
81°
71%
0 in
231
4
شفاف
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱۱ قبل‌ازظهر
d000
81°
84°
65%
0 in
216
4
شفاف
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی < 10%
۰ بعدازظهر
d100
82°
86°
60%
0 in
208
4
غالباً شفاف
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱ بعدازظهر
d210
82°
84°
56%
0 in
202
7
تا قسمتی ابری و باران سبک
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی < 10%
۲ بعدازظهر
d210
82°
84°
53%
0.01 in
200
7
تا قسمتی ابری و باران سبک
تندباد 18 mph
احتمال بارندگی 12%
۳ بعدازظهر
d100
82°
84°
55%
0 in
187
7
غالباً شفاف
تندباد 18 mph
احتمال بارندگی 11%
۴ بعدازظهر
d100
84°
86°
58%
0 in
178
9
غالباً شفاف
تندباد 18 mph
احتمال بارندگی 10%
۵ بعدازظهر
d100
84°
88°
60%
0 in
172
9
غالباً شفاف
تندباد 20 mph
احتمال بارندگی < 10%
۶ بعدازظهر
d100
81°
84°
66%
0 in
176
9
غالباً شفاف
تندباد 20 mph
احتمال بارندگی < 10%
۷ بعدازظهر
d100
79°
82°
72%
0 in
182
7
غالباً شفاف
تندباد 20 mph
احتمال بارندگی < 10%
۸ بعدازظهر
d000
75°
79°
78%
0 in
190
4
شفاف
تندباد 20 mph
احتمال بارندگی < 10%
۹ بعدازظهر
n000
73°
77°
79%
0 in
195
7
شفاف
تندباد 18 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱۰ بعدازظهر
n000
73°
77°
80%
0 in
200
7
شفاف
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱۱ بعدازظهر
n000
72°
75°
81%
0 in
204
7
شفاف
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی < 10%

نزدیکترین مشاهدات

مورد علاقه‌های شما

  این مکان را اضافه کن
  favourites
  آیا می‌خواهید Community Advent Christian Church را برای دسترسی سریع به علاقه مندی‌ها اضافه کنید؟
  اضافه