Community Advent Christian Church, CT پیش بینی ساعتی

 • پنجشنبه
 • جمعه
 • شنبه
 • یکشنبه
 • دوشنبه
 • سه‌شنبه
 • چهارشنبه
 • پنجشنبه
 • جمعه
 • شنبه
دوشنبه
مرداد ۱۸
14 h 3 min
۵:۵۶ قبل‌ازظهر
۸:۰۰ بعدازظهر
۰ قبل‌ازظهر
n000
72°
77°
88%
0 in
261
4
شفاف
تندباد 7 mph
احتمال بارندگی 11%
۱ قبل‌ازظهر
n000
70°
73°
90%
0 in
277
4
شفاف
تندباد 4 mph
احتمال بارندگی < 10%
۲ قبل‌ازظهر
n000
70°
73°
93%
0 in
293
4
شفاف
تندباد 4 mph
احتمال بارندگی < 10%
۳ قبل‌ازظهر
n000
70°
73°
93%
0 in
309
2
شفاف
تندباد 4 mph
احتمال بارندگی < 10%
۴ قبل‌ازظهر
n000
68°
72°
94%
0 in
314
2
شفاف
تندباد 4 mph
احتمال بارندگی < 10%
۵ قبل‌ازظهر
n000
68°
72°
95%
0 in
322
2
شفاف
تندباد 4 mph
احتمال بارندگی < 10%
۶ قبل‌ازظهر
d000
70°
73°
91%
0 in
332
2
شفاف
تندباد 7 mph
احتمال بارندگی 10%
۷ قبل‌ازظهر
d000
72°
77°
88%
0 in
350
2
شفاف
تندباد 7 mph
احتمال بارندگی 11%
۸ قبل‌ازظهر
d000
72°
75°
84%
0 in
123
0
شفاف
تندباد 9 mph
احتمال بارندگی 12%
۹ قبل‌ازظهر
d100
75°
79°
77%
0 in
117
2
غالباً شفاف
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی 15%
۱۰ قبل‌ازظهر
d100
77°
81°
69%
0 in
116
4
غالباً شفاف
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی 18%
۱۱ قبل‌ازظهر
d200
79°
82°
62%
0 in
116
4
تا قسمتی ابری
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی 21%
۰ بعدازظهر
d200
81°
82°
57%
0 in
106
7
تا قسمتی ابری
تندباد 18 mph
احتمال بارندگی 24%
۱ بعدازظهر
d200
81°
82°
52%
0 in
99
7
تا قسمتی ابری
تندباد 20 mph
احتمال بارندگی 28%
۲ بعدازظهر
d200
81°
81°
47%
0 in
94
9
تا قسمتی ابری
تندباد 22 mph
احتمال بارندگی 31%
۳ بعدازظهر
d100
81°
82°
53%
0 in
95
9
غالباً شفاف
تندباد 22 mph
احتمال بارندگی 30%
۴ بعدازظهر
d100
82°
84°
58%
0 in
97
9
غالباً شفاف
تندباد 22 mph
احتمال بارندگی 29%
۵ بعدازظهر
d000
82°
86°
63%
0 in
99
9
شفاف
تندباد 22 mph
احتمال بارندگی 28%
۶ بعدازظهر
d000
79°
82°
67%
0 in
102
7
شفاف
تندباد 22 mph
احتمال بارندگی 24%
۷ بعدازظهر
d000
77°
81°
72%
0 in
106
7
شفاف
تندباد 20 mph
احتمال بارندگی 20%
۸ بعدازظهر
d100
75°
79°
76%
0 in
113
7
غالباً شفاف
تندباد 20 mph
احتمال بارندگی 16%
۹ بعدازظهر
n100
73°
77°
77%
0 in
118
4
غالباً شفاف
تندباد 18 mph
احتمال بارندگی 13%
۱۰ بعدازظهر
n000
72°
75°
79%
0 in
125
4
شفاف
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی 10%
۱۱ بعدازظهر
n000
72°
75°
80%
0 in
134
4
شفاف
تندباد 9 mph
احتمال بارندگی < 10%

نزدیکترین مشاهدات

مورد علاقه‌های شما

  این مکان را اضافه کن
  favourites
  آیا می‌خواهید Community Advent Christian Church را برای دسترسی سریع به علاقه مندی‌ها اضافه کنید؟
  اضافه