Active hurricanes Track active hurricanes Track active hurricanes

Active warnings 1 هشدار آب و هوایی فعال ادامه مطلب

Community Advent Christian Church, CT پیش بینی ساعتی

جمعه
مهر ۲
12 h 5 min
۶:۴۲ قبل‌ازظهر ۶:۴۲
۶:۴۷ بعدازظهر ۱۸:۴۷
۹ بعدازظهر ۲۱
شفاف
64 +18 64 +18 73%
0 in 0 mm
W 7 11 3
شفاف
تندباد 11 mph 18 kmh 5 m/s
احتمال بارندگی < 10%
۱۰ بعدازظهر ۲۲
شفاف
63 +17 63 +17 76%
0 in 0 mm
W 7 11 3
شفاف
تندباد 11 mph 18 kmh 5 m/s
احتمال بارندگی < 10%
۱۱ بعدازظهر ۲۳
شفاف
61 +16 61 +16 80%
0 in 0 mm
NW 7 11 3
شفاف
تندباد 11 mph 18 kmh 5 m/s
احتمال بارندگی < 10%

آخرین مکان بازدید شده

مورد علاقه‌های شما

Send Feedback See active warnings