Community of the Cross Church, CT پیش بینی ساعتی

 • پنجشنبه
 • جمعه
 • شنبه
 • یکشنبه
 • دوشنبه
 • سه‌شنبه
 • چهارشنبه
 • پنجشنبه
 • جمعه
 • شنبه
جمعه
اردیبهشت ۳
13 h 39 min
۶:۰۲ قبل‌ازظهر
۷:۴۲ بعدازظهر
۰ قبل‌ازظهر
n100
36°
28°
57%
0 in
270
9
غالباً شفاف
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱ قبل‌ازظهر
n000
36°
28°
59%
0 in
270
9
شفاف
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی < 10%
۲ قبل‌ازظهر
n000
34°
27°
60%
0 in
264
9
شفاف
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی < 10%
۳ قبل‌ازظهر
n000
34°
27°
62%
0 in
270
9
شفاف
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی < 10%
۴ قبل‌ازظهر
n000
32°
25°
64%
0 in
270
7
شفاف
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی < 10%
۵ قبل‌ازظهر
n000
32°
25°
66%
0 in
264
7
شفاف
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی < 10%
۶ قبل‌ازظهر
n000
32°
25°
67%
0 in
270
7
شفاف
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی < 10%
۷ قبل‌ازظهر
d000
34°
27°
63%
0 in
270
9
شفاف
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی < 10%
۸ قبل‌ازظهر
d000
37°
30°
56%
0 in
280
9
شفاف
تندباد 18 mph
احتمال بارندگی < 10%
۹ قبل‌ازظهر
d000
41°
34°
50%
0 in
280
11
شفاف
تندباد 18 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱۰ قبل‌ازظهر
d000
46°
41°
45%
0 in
280
13
شفاف
تندباد 20 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱۱ قبل‌ازظهر
d000
50°
45°
40%
0 in
280
16
شفاف
تندباد 22 mph
احتمال بارندگی < 10%
۰ بعدازظهر
d000
52°
46°
36%
0 in
280
16
شفاف
تندباد 22 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱ بعدازظهر
d000
55°
52°
31%
0 in
280
16
شفاف
تندباد 22 mph
احتمال بارندگی < 10%
۲ بعدازظهر
d000
57°
54°
29%
0 in
280
16
شفاف
تندباد 22 mph
احتمال بارندگی < 10%
۳ بعدازظهر
d000
59°
55°
28%
0 in
290
16
شفاف
تندباد 22 mph
احتمال بارندگی < 10%
۴ بعدازظهر
d000
59°
55°
28%
0 in
290
16
شفاف
تندباد 25 mph
احتمال بارندگی < 10%
۵ بعدازظهر
d000
61°
59°
28%
0 in
290
13
شفاف
تندباد 22 mph
احتمال بارندگی < 10%
۶ بعدازظهر
d000
59°
57°
35%
0 in
290
13
شفاف
تندباد 20 mph
احتمال بارندگی < 10%
۷ بعدازظهر
d000
57°
55°
43%
0 in
280
9
شفاف
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی < 10%
۸ بعدازظهر
n000
54°
52°
51%
0 in
270
7
شفاف
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی < 10%
۹ بعدازظهر
n000
52°
50°
57%
0 in
260
4
شفاف
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱۰ بعدازظهر
n000
50°
48°
59%
0 in
260
4
شفاف
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱۱ بعدازظهر
n000
48°
46°
57%
0 in
260
4
شفاف
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی < 10%

نزدیکترین مشاهدات

مورد علاقه‌های شما

  این مکان را اضافه کن
  favourites
  آیا می‌خواهید Community of the Cross Church را برای دسترسی سریع به علاقه مندی‌ها اضافه کنید؟
  اضافه