Active hurricanes Track active hurricanes Track active hurricanes

Glendale, AZ پیش بینی ساعتی

دوشنبه
شهریور ۲۹
12 h 13 min
۶:۱۵ قبل‌ازظهر ۶:۱۵
۶:۲۸ بعدازظهر ۱۸:۲۸
۹ بعدازظهر ۲۱
شفاف
86 +30 86 +30 15%
0 in 0 mm
W 4 7 2
شفاف
تندباد 13 mph 22 kmh 6 m/s
احتمال بارندگی < 10%
۱۰ بعدازظهر ۲۲
شفاف
84 +29 84 +29 16%
0 in 0 mm
W 2 4 1
شفاف
تندباد 11 mph 18 kmh 5 m/s
احتمال بارندگی < 10%
۱۱ بعدازظهر ۲۳
شفاف
82 +28 82 +28 16%
0 in 0 mm
E 0 0 0
شفاف
تندباد 9 mph 14 kmh 4 m/s
احتمال بارندگی < 10%

آخرین مکان بازدید شده

مورد علاقه‌های شما

Send Feedback See active warnings