Active hurricanes Track active hurricanes Track active hurricanes

Glendale, AZ پیش بینی ساعتی

شنبه
مهر ۳
12 h 2 min
۶:۱۸ قبل‌ازظهر ۶:۱۸
۶:۲۱ بعدازظهر ۱۸:۲۱
۵ بعدازظهر ۱۷
تا قسمتی ابری
93 +34 93 +34 25%
0 in 0 mm
W 4 7 2
تا قسمتی ابری
تندباد 16 mph 25 kmh 7 m/s
احتمال بارندگی < 10%
۶ بعدازظهر ۱۸
تا قسمتی ابری
91 +33 91 +33 26%
0 in 0 mm
SW 7 11 3
تا قسمتی ابری
تندباد 13 mph 22 kmh 6 m/s
احتمال بارندگی < 10%
۷ بعدازظهر ۱۹
ابری
90 +32 90 +32 28%
0 in 0 mm
SW 4 7 2
ابری
تندباد 13 mph 22 kmh 6 m/s
احتمال بارندگی < 10%
۸ بعدازظهر ۲۰
ابری
88 +31 88 +31 29%
0 in 0 mm
SW 4 7 2
ابری
تندباد 11 mph 18 kmh 5 m/s
احتمال بارندگی < 10%
۹ بعدازظهر ۲۱
ابری
86 +30 86 +30 30%
0 in 0 mm
SW 4 7 2
ابری
تندباد 11 mph 18 kmh 5 m/s
احتمال بارندگی < 10%
۱۰ بعدازظهر ۲۲
تا قسمتی ابری
84 +29 84 +29 32%
0 in 0 mm
SW 4 7 2
تا قسمتی ابری
تندباد 11 mph 18 kmh 5 m/s
احتمال بارندگی < 10%
۱۱ بعدازظهر ۲۳
غالباً شفاف
84 +29 84 +29 34%
0 in 0 mm
SW 4 7 2
غالباً شفاف
تندباد 9 mph 14 kmh 4 m/s
احتمال بارندگی < 10%

آخرین مکان بازدید شده

مورد علاقه‌های شما

Send Feedback See active warnings