Bald Mountain Range, CA پیش بینی ساعتی

 • چهارشنبه
 • پنجشنبه
 • جمعه
 • شنبه
 • یکشنبه
 • دوشنبه
 • سه‌شنبه
 • چهارشنبه
 • پنجشنبه
 • جمعه
پنجشنبه
اردیبهشت ۲۳
14 h 17 min
۵:۴۸ قبل‌ازظهر
۸:۰۵ بعدازظهر
۰ قبل‌ازظهر
n000
41°
37°
65%
0 in
190
4
شفاف
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱ قبل‌ازظهر
n100
39°
39°
67%
0 in
187
2
غالباً شفاف
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی < 10%
۲ قبل‌ازظهر
n100
39°
39°
68%
0 in
184
2
غالباً شفاف
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی < 10%
۳ قبل‌ازظهر
n000
37°
37°
67%
0 in
183
2
شفاف
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی < 10%
۴ قبل‌ازظهر
n000
36°
36°
65%
0 in
181
2
شفاف
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی < 10%
۵ قبل‌ازظهر
n000
34°
34°
64%
0 in
180
2
شفاف
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی < 10%
۶ قبل‌ازظهر
d000
36°
36°
62%
0 in
183
2
شفاف
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی < 10%
۷ قبل‌ازظهر
d000
41°
41°
51%
0 in
186
2
شفاف
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی < 10%
۸ قبل‌ازظهر
d000
52°
52°
37%
0 in
189
2
شفاف
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی < 10%
۹ قبل‌ازظهر
d000
59°
59°
24%
0 in
197
2
شفاف
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱۰ قبل‌ازظهر
d000
64°
64°
22%
0 in
205
2
شفاف
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱۱ قبل‌ازظهر
d100
70°
70°
20%
0 in
215
2
غالباً شفاف
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی < 10%
۰ بعدازظهر
d200
72°
72°
18%
0 in
240
4
تا قسمتی ابری
تندباد 18 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱ بعدازظهر
d200
75°
75°
17%
0 in
251
4
تا قسمتی ابری
تندباد 20 mph
احتمال بارندگی < 10%
۲ بعدازظهر
d200
77°
77°
16%
0 in
256
7
تا قسمتی ابری
تندباد 25 mph
احتمال بارندگی < 10%
۳ بعدازظهر
d200
77°
77°
16%
0 in
256
9
تا قسمتی ابری
تندباد 27 mph
احتمال بارندگی < 10%
۴ بعدازظهر
d200
75°
75°
17%
0 in
257
9
تا قسمتی ابری
تندباد 29 mph
احتمال بارندگی < 10%
۵ بعدازظهر
d100
73°
73°
18%
0 in
257
11
غالباً شفاف
تندباد 31 mph
احتمال بارندگی < 10%
۶ بعدازظهر
d000
72°
72°
19%
0 in
254
9
شفاف
تندباد 31 mph
احتمال بارندگی < 10%
۷ بعدازظهر
d000
68°
68°
24%
0 in
250
7
شفاف
تندباد 31 mph
احتمال بارندگی < 10%
۸ بعدازظهر
d000
63°
63°
34%
0 in
241
4
شفاف
تندباد 31 mph
احتمال بارندگی < 10%
۹ بعدازظهر
n000
54°
54°
43%
0 in
228
4
شفاف
تندباد 27 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱۰ بعدازظهر
n000
48°
46°
51%
0 in
212
4
شفاف
تندباد 22 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱۱ بعدازظهر
n000
43°
41°
56%
0 in
195
4
شفاف
تندباد 18 mph
احتمال بارندگی < 10%

نزدیکترین مشاهدات

مورد علاقه‌های شما

  این مکان را اضافه کن
  favourites
  آیا می‌خواهید Bald Mountain Range را برای دسترسی سریع به علاقه مندی‌ها اضافه کنید؟
  اضافه