Bethune Elementary School, CA پیش بینی ساعتی

 • سه‌شنبه
 • چهارشنبه
 • پنجشنبه
 • جمعه
 • شنبه
 • یکشنبه
 • دوشنبه
 • سه‌شنبه
 • چهارشنبه
 • پنجشنبه
سه‌شنبه
اردیبهشت ۲۱
14 h 0 min
۵:۵۵ قبل‌ازظهر
۷:۵۶ بعدازظهر
۳ قبل‌ازظهر
n000
64°
64°
37%
0 in
327
4
شفاف
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی < 10%
۴ قبل‌ازظهر
n000
63°
63°
39%
0 in
338
4
شفاف
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی < 10%
۵ قبل‌ازظهر
n000
63°
63°
44%
0 in
348
4
شفاف
تندباد 9 mph
احتمال بارندگی < 10%
۶ قبل‌ازظهر
d000
61°
61°
46%
0 in
348
4
شفاف
تندباد 9 mph
احتمال بارندگی < 10%
۷ قبل‌ازظهر
d000
61°
61°
42%
0 in
347
2
شفاف
تندباد 9 mph
احتمال بارندگی < 10%
۸ قبل‌ازظهر
d000
66°
66°
33%
0 in
344
0
شفاف
تندباد 7 mph
احتمال بارندگی < 10%
۹ قبل‌ازظهر
d000
72°
72°
26%
0 in
319
2
شفاف
تندباد 9 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱۰ قبل‌ازظهر
d000
77°
77°
19%
0 in
314
2
شفاف
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱۱ قبل‌ازظهر
d000
81°
81°
14%
0 in
312
4
شفاف
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی < 10%
۰ بعدازظهر
d000
84°
84°
10%
0 in
311
4
شفاف
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱ بعدازظهر
d000
86°
86°
8%
0 in
309
4
شفاف
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی < 10%
۲ بعدازظهر
d000
90°
90°
7%
0 in
308
4
شفاف
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی < 10%
۳ بعدازظهر
d000
91°
91°
6%
0 in
309
7
شفاف
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی < 10%
۴ بعدازظهر
d000
91°
91°
6%
0 in
310
7
شفاف
تندباد 18 mph
احتمال بارندگی < 10%
۵ بعدازظهر
d000
93°
93°
5%
0 in
311
7
شفاف
تندباد 18 mph
احتمال بارندگی < 10%
۶ بعدازظهر
d000
93°
93°
5%
0 in
321
7
شفاف
تندباد 18 mph
احتمال بارندگی < 10%
۷ بعدازظهر
d000
91°
91°
6%
0 in
335
4
شفاف
تندباد 18 mph
احتمال بارندگی < 10%
۸ بعدازظهر
n000
86°
86°
8%
0 in
350
4
شفاف
تندباد 18 mph
احتمال بارندگی < 10%
۹ بعدازظهر
n000
84°
84°
10%
0 in
336
7
شفاف
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱۰ بعدازظهر
n000
81°
81°
14%
0 in
325
7
شفاف
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱۱ بعدازظهر
n000
77°
77°
21%
0 in
317
9
شفاف
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی < 10%

نزدیکترین مشاهدات

مورد علاقه‌های شما

  این مکان را اضافه کن
  favourites
  آیا می‌خواهید Bethune Elementary School را برای دسترسی سریع به علاقه مندی‌ها اضافه کنید؟
  اضافه