Bethune Elementary School, CA پیش بینی ساعتی

 • پنجشنبه
 • جمعه
 • شنبه
 • یکشنبه
 • دوشنبه
 • سه‌شنبه
 • چهارشنبه
 • پنجشنبه
 • جمعه
 • شنبه
یکشنبه
اردیبهشت ۱۹
13 h 57 min
۵:۵۷ قبل‌ازظهر
۷:۵۴ بعدازظهر
۰ قبل‌ازظهر
n000
70°
70°
24%
0 in
313
4
شفاف
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱ قبل‌ازظهر
n000
68°
68°
27%
0 in
316
4
شفاف
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی < 10%
۲ قبل‌ازظهر
n000
66°
66°
30%
0 in
320
4
شفاف
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی < 10%
۳ قبل‌ازظهر
n000
64°
64°
33%
0 in
320
4
شفاف
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی < 10%
۴ قبل‌ازظهر
n000
63°
63°
37%
0 in
320
4
شفاف
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی < 10%
۵ قبل‌ازظهر
n000
61°
61°
40%
0 in
320
4
شفاف
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی < 10%
۶ قبل‌ازظهر
d000
61°
61°
40%
0 in
320
4
شفاف
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی < 10%
۷ قبل‌ازظهر
d000
63°
63°
38%
0 in
320
7
شفاف
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی < 10%
۸ قبل‌ازظهر
d000
66°
66°
34%
0 in
320
7
شفاف
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی < 10%
۹ قبل‌ازظهر
d000
70°
70°
30%
0 in
316
7
شفاف
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱۰ قبل‌ازظهر
d000
73°
73°
26%
0 in
313
7
شفاف
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱۱ قبل‌ازظهر
d000
77°
77°
22%
0 in
310
9
شفاف
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی < 10%
۰ بعدازظهر
d000
79°
79°
20%
0 in
310
9
شفاف
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱ بعدازظهر
d000
82°
82°
17%
0 in
310
9
شفاف
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی < 10%
۲ بعدازظهر
d000
84°
84°
15%
0 in
310
9
شفاف
تندباد 18 mph
احتمال بارندگی < 10%
۳ بعدازظهر
d000
86°
86°
14%
0 in
314
9
شفاف
تندباد 18 mph
احتمال بارندگی < 10%
۴ بعدازظهر
d000
86°
86°
14%
0 in
317
11
شفاف
تندباد 18 mph
احتمال بارندگی < 10%
۵ بعدازظهر
d000
86°
86°
13%
0 in
320
11
شفاف
تندباد 18 mph
احتمال بارندگی < 10%
۶ بعدازظهر
d000
86°
86°
14%
0 in
317
9
شفاف
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی < 10%
۷ بعدازظهر
d000
84°
84°
15%
0 in
314
9
شفاف
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی < 10%
۸ بعدازظهر
n000
82°
82°
18%
0 in
310
9
شفاف
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی < 10%
۹ بعدازظهر
n000
79°
79°
20%
0 in
310
9
شفاف
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱۰ بعدازظهر
n000
75°
75°
26%
0 in
310
9
شفاف
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱۱ بعدازظهر
n000
72°
72°
31%
0 in
310
9
شفاف
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی < 10%

نزدیکترین مشاهدات

مورد علاقه‌های شما

  این مکان را اضافه کن
  favourites
  آیا می‌خواهید Bethune Elementary School را برای دسترسی سریع به علاقه مندی‌ها اضافه کنید؟
  اضافه