Big Bear Elementary School, CA پیش بینی ساعتی

 • یکشنبه
 • دوشنبه
 • سه‌شنبه
 • چهارشنبه
 • پنجشنبه
 • جمعه
 • شنبه
 • یکشنبه
 • دوشنبه
 • سه‌شنبه
جمعه
خرداد ۲۸
14 h 26 min
۵:۳۵ قبل‌ازظهر
۸:۰۱ بعدازظهر
۰ قبل‌ازظهر
n100
59°
59°
40%
0 in
158
2
غالباً شفاف
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱ قبل‌ازظهر
n100
57°
57°
39%
0 in
163
2
غالباً شفاف
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی < 10%
۲ قبل‌ازظهر
n000
55°
55°
38%
0 in
168
2
شفاف
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی < 10%
۳ قبل‌ازظهر
n000
55°
55°
38%
0 in
158
2
شفاف
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی < 10%
۴ قبل‌ازظهر
n000
54°
54°
39%
0 in
137
2
شفاف
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی < 10%
۵ قبل‌ازظهر
n100
54°
54°
40%
0 in
99
0
غالباً شفاف
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی < 10%
۶ قبل‌ازظهر
d100
59°
59°
33%
0 in
122
0
غالباً شفاف
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی < 10%
۷ قبل‌ازظهر
d100
64°
64°
27%
0 in
168
0
غالباً شفاف
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی < 10%
۸ قبل‌ازظهر
d100
72°
72°
20%
0 in
206
0
غالباً شفاف
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی < 10%
۹ قبل‌ازظهر
d210
75°
75°
21%
0 in
212
2
تا قسمتی ابری و باران سبک
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱۰ قبل‌ازظهر
d210
79°
79°
22%
0 in
213
4
تا قسمتی ابری و باران سبک
تندباد 18 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱۱ قبل‌ازظهر
d210
84°
84°
22%
0 in
214
4
تا قسمتی ابری و باران سبک
تندباد 22 mph
احتمال بارندگی < 10%
۰ بعدازظهر
d210
82°
82°
21%
0.01 in
216
7
تا قسمتی ابری و باران سبک
تندباد 25 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱ بعدازظهر
d210
82°
82°
20%
0.01 in
218
7
تا قسمتی ابری و باران سبک
تندباد 27 mph
احتمال بارندگی 10%
۲ بعدازظهر
d210
81°
81°
19%
0.01 in
219
7
تا قسمتی ابری و باران سبک
تندباد 29 mph
احتمال بارندگی 11%
۳ بعدازظهر
d200
82°
82°
19%
0 in
223
7
تا قسمتی ابری
تندباد 27 mph
احتمال بارندگی < 10%
۴ بعدازظهر
d200
82°
82°
19%
0 in
226
7
تا قسمتی ابری
تندباد 27 mph
احتمال بارندگی < 10%
۵ بعدازظهر
d300
84°
84°
18%
0 in
230
7
ابری
تندباد 25 mph
احتمال بارندگی < 10%
۶ بعدازظهر
d200
81°
81°
20%
0 in
227
7
تا قسمتی ابری
تندباد 25 mph
احتمال بارندگی < 10%
۷ بعدازظهر
d200
75°
75°
22%
0 in
224
4
تا قسمتی ابری
تندباد 25 mph
احتمال بارندگی < 10%
۸ بعدازظهر
d100
72°
72°
23%
0 in
221
4
غالباً شفاف
تندباد 25 mph
احتمال بارندگی < 10%
۹ بعدازظهر
n100
68°
68°
25%
0 in
216
4
غالباً شفاف
تندباد 25 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱۰ بعدازظهر
n000
64°
64°
26%
0 in
210
4
شفاف
تندباد 25 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱۱ بعدازظهر
n000
63°
63°
28%
0 in
203
2
شفاف
تندباد 25 mph
احتمال بارندگی < 10%

نزدیکترین مشاهدات

مورد علاقه‌های شما

  این مکان را اضافه کن
  favourites
  آیا می‌خواهید Big Bear Elementary School را برای دسترسی سریع به علاقه مندی‌ها اضافه کنید؟
  اضافه