Border Field State Park, CA پیش بینی ساعتی

 • جمعه
 • شنبه
 • یکشنبه
 • دوشنبه
 • سه‌شنبه
 • چهارشنبه
 • پنجشنبه
 • جمعه
 • شنبه
 • یکشنبه
دوشنبه
اردیبهشت ۲۰
13 h 42 min
۵:۵۳ قبل‌ازظهر
۷:۳۶ بعدازظهر
۰ قبل‌ازظهر
n200
59°
57°
86%
0 in
167
9
تا قسمتی ابری
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱ قبل‌ازظهر
n200
59°
57°
87%
0 in
164
9
تا قسمتی ابری
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی < 10%
۲ قبل‌ازظهر
n300
59°
57°
88%
0 in
161
9
ابری
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی < 10%
۳ قبل‌ازظهر
n300
59°
57°
88%
0 in
161
9
ابری
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی < 10%
۴ قبل‌ازظهر
n300
59°
57°
89%
0 in
160
9
ابری
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی < 10%
۵ قبل‌ازظهر
n300
59°
57°
88%
0 in
160
9
ابری
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی < 10%
۶ قبل‌ازظهر
d300
59°
57°
87%
0 in
163
9
ابری
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی < 10%
۷ قبل‌ازظهر
d300
61°
59°
84%
0 in
167
9
ابری
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی < 10%
۸ قبل‌ازظهر
d200
61°
59°
81%
0 in
170
9
تا قسمتی ابری
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی < 10%
۹ قبل‌ازظهر
d200
63°
63°
78%
0 in
178
9
تا قسمتی ابری
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱۰ قبل‌ازظهر
d200
63°
61°
75%
0 in
185
11
تا قسمتی ابری
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱۱ قبل‌ازظهر
d200
64°
66°
72%
0 in
190
11
تا قسمتی ابری
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی < 10%
۰ بعدازظهر
d100
64°
66°
72%
0 in
197
11
غالباً شفاف
تندباد 18 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱ بعدازظهر
d100
64°
66°
72%
0 in
203
11
غالباً شفاف
تندباد 18 mph
احتمال بارندگی < 10%
۲ بعدازظهر
d100
64°
66°
72%
0 in
210
11
غالباً شفاف
تندباد 18 mph
احتمال بارندگی < 10%
۳ بعدازظهر
d100
64°
66°
73%
0 in
213
11
غالباً شفاف
تندباد 18 mph
احتمال بارندگی < 10%
۴ بعدازظهر
d100
64°
66°
75%
0 in
216
9
غالباً شفاف
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی < 10%
۵ بعدازظهر
d100
63°
63°
77%
0 in
220
9
غالباً شفاف
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی < 10%
۶ بعدازظهر
d100
63°
63°
79%
0 in
220
7
غالباً شفاف
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی < 10%
۷ بعدازظهر
d100
61°
61°
81%
0 in
220
7
غالباً شفاف
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی < 10%
۸ بعدازظهر
n100
61°
61°
83%
0 in
220
4
غالباً شفاف
تندباد 9 mph
احتمال بارندگی < 10%
۹ بعدازظهر
n100
61°
61°
84%
0 in
214
4
غالباً شفاف
تندباد 9 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱۰ بعدازظهر
n100
61°
61°
85%
0 in
207
4
غالباً شفاف
تندباد 9 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱۱ بعدازظهر
n100
59°
59°
85%
0 in
200
4
غالباً شفاف
تندباد 9 mph
احتمال بارندگی < 10%

نزدیکترین مشاهدات

مورد علاقه‌های شما

  این مکان را اضافه کن
  favourites
  آیا می‌خواهید Border Field State Park را برای دسترسی سریع به علاقه مندی‌ها اضافه کنید؟
  اضافه