Colorado City Civic Center, TX پیش بینی ساعتی

 • چهارشنبه
 • پنجشنبه
 • جمعه
 • شنبه
 • یکشنبه
 • دوشنبه
 • سه‌شنبه
 • چهارشنبه
 • پنجشنبه
 • جمعه
چهارشنبه
اردیبهشت ۲۲
13 h 44 min
۶:۴۷ قبل‌ازظهر
۸:۳۲ بعدازظهر
۴ قبل‌ازظهر
n100
50°
45°
79%
0 in
16
13
غالباً شفاف
تندباد 25 mph
احتمال بارندگی < 10%
۵ قبل‌ازظهر
n100
50°
46°
80%
0 in
18
11
غالباً شفاف
تندباد 25 mph
احتمال بارندگی < 10%
۶ قبل‌ازظهر
n000
48°
43°
81%
0 in
21
11
شفاف
تندباد 25 mph
احتمال بارندگی < 10%
۷ قبل‌ازظهر
d000
48°
45°
83%
0 in
25
9
شفاف
تندباد 25 mph
احتمال بارندگی < 10%
۸ قبل‌ازظهر
d100
48°
43°
79%
0 in
28
11
غالباً شفاف
تندباد 25 mph
احتمال بارندگی < 10%
۹ قبل‌ازظهر
d400
50°
46°
73%
0 in
31
11
پوشیده از ابر
تندباد 25 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱۰ قبل‌ازظهر
d400
52°
46°
70%
0 in
33
13
پوشیده از ابر
تندباد 25 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱۱ قبل‌ازظهر
d400
52°
46°
68%
0 in
35
13
پوشیده از ابر
تندباد 25 mph
احتمال بارندگی < 10%
۰ بعدازظهر
d400
54°
50°
66%
0 in
37
11
پوشیده از ابر
تندباد 25 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱ بعدازظهر
d400
55°
52°
63%
0 in
39
11
پوشیده از ابر
تندباد 25 mph
احتمال بارندگی < 10%
۲ بعدازظهر
d400
59°
57°
60%
0 in
41
11
پوشیده از ابر
تندباد 22 mph
احتمال بارندگی < 10%
۳ بعدازظهر
d200
61°
59°
52%
0 in
43
11
تا قسمتی ابری
تندباد 22 mph
احتمال بارندگی < 10%
۴ بعدازظهر
d100
63°
61°
50%
0 in
46
11
غالباً شفاف
تندباد 22 mph
احتمال بارندگی < 10%
۵ بعدازظهر
d100
63°
61°
49%
0 in
52
11
غالباً شفاف
تندباد 22 mph
احتمال بارندگی < 10%
۶ بعدازظهر
d000
64°
64°
50%
0 in
59
11
شفاف
تندباد 22 mph
احتمال بارندگی < 10%
۷ بعدازظهر
d000
63°
61°
52%
0 in
65
11
شفاف
تندباد 22 mph
احتمال بارندگی < 10%
۸ بعدازظهر
d000
61°
59°
58%
0 in
67
9
شفاف
تندباد 20 mph
احتمال بارندگی < 10%
۹ بعدازظهر
n000
59°
57°
63%
0 in
69
9
شفاف
تندباد 20 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱۰ بعدازظهر
n000
57°
55°
68%
0 in
72
7
شفاف
تندباد 20 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱۱ بعدازظهر
n000
57°
55°
71%
0 in
77
7
شفاف
تندباد 18 mph
احتمال بارندگی < 10%

نزدیکترین مشاهدات

مورد علاقه‌های شما

  این مکان را اضافه کن
  favourites
  آیا می‌خواهید Colorado City Civic Center را برای دسترسی سریع به علاقه مندی‌ها اضافه کنید؟
  اضافه