Colorado City Civic Center, TX پیش بینی ساعتی

 • دوشنبه
 • سه‌شنبه
 • چهارشنبه
 • پنجشنبه
 • جمعه
 • شنبه
 • یکشنبه
 • دوشنبه
 • سه‌شنبه
 • چهارشنبه
چهارشنبه
تیر ۹
14 h 15 min
۶:۳۹ قبل‌ازظهر
۸:۵۴ بعدازظهر
۰ قبل‌ازظهر
n100
79°
79°
47%
0 in
152
9
غالباً شفاف
تندباد 18 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱ قبل‌ازظهر
n200
77°
79°
52%
0 in
155
9
تا قسمتی ابری
تندباد 18 mph
احتمال بارندگی < 10%
۲ قبل‌ازظهر
n100
75°
77°
56%
0 in
157
9
غالباً شفاف
تندباد 18 mph
احتمال بارندگی < 10%
۳ قبل‌ازظهر
n100
75°
77°
61%
0 in
160
9
غالباً شفاف
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی < 10%
۴ قبل‌ازظهر
n100
73°
75°
65%
0 in
163
7
غالباً شفاف
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی < 10%
۵ قبل‌ازظهر
n100
72°
75°
76%
0 in
166
7
غالباً شفاف
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی < 10%
۶ قبل‌ازظهر
n100
70°
73°
87%
0 in
170
7
غالباً شفاف
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی < 10%
۷ قبل‌ازظهر
d100
70°
75°
98%
0 in
175
7
غالباً شفاف
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی < 10%
۸ قبل‌ازظهر
d100
72°
77°
91%
0 in
172
4
غالباً شفاف
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی < 10%
۹ قبل‌ازظهر
d100
75°
81°
83%
0 in
169
4
غالباً شفاف
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی 18%
۱۰ قبل‌ازظهر
d100
79°
84°
75%
0 in
165
4
غالباً شفاف
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی 26%
۱۱ قبل‌ازظهر
d100
82°
88°
70%
0 in
159
4
غالباً شفاف
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی 35%
۰ بعدازظهر
d100
84°
88°
65%
0 in
152
2
غالباً شفاف
تندباد 18 mph
احتمال بارندگی 43%
۱ بعدازظهر
d100
88°
91°
59%
0 in
142
2
غالباً شفاف
تندباد 18 mph
احتمال بارندگی 52%
۲ بعدازظهر
d210
90°
93°
57%
0.01 in
144
2
تا قسمتی ابری و باران سبک
تندباد 18 mph
احتمال بارندگی 60%
۳ بعدازظهر
d210
90°
91°
54%
0.01 in
145
4
تا قسمتی ابری و باران سبک
تندباد 20 mph
احتمال بارندگی 68%
۴ بعدازظهر
d210
91°
93°
51%
0.01 in
146
4
تا قسمتی ابری و باران سبک
تندباد 20 mph
احتمال بارندگی 75%
۵ بعدازظهر
d240
91°
93°
55%
0.01 in
147
4
تا قسمتی ابری، احتمال طوفان تندری با باران
تندباد 20 mph
احتمال بارندگی 83%
۶ بعدازظهر
d240
91°
95°
59%
0.01 in
148
7
تا قسمتی ابری، احتمال طوفان تندری با باران
تندباد 22 mph
احتمال بارندگی > 90%
۷ بعدازظهر
d240
91°
97°
63%
0.01 in
148
7
تا قسمتی ابری، احتمال طوفان تندری با باران
تندباد 22 mph
احتمال بارندگی > 90%
۸ بعدازظهر
d200
88°
93°
69%
0 in
138
9
تا قسمتی ابری
تندباد 22 mph
احتمال بارندگی 68%
۹ بعدازظهر
n200
84°
90°
75%
0 in
132
11
تا قسمتی ابری
تندباد 20 mph
احتمال بارندگی 37%
۱۰ بعدازظهر
n200
81°
88°
81%
0 in
127
11
تا قسمتی ابری
تندباد 20 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱۱ بعدازظهر
n200
79°
84°
82%
0 in
134
11
تا قسمتی ابری
تندباد 20 mph
احتمال بارندگی < 10%

نزدیکترین مشاهدات

مورد علاقه‌های شما

  این مکان را اضافه کن
  favourites
  آیا می‌خواهید Colorado City Civic Center را برای دسترسی سریع به علاقه مندی‌ها اضافه کنید؟
  اضافه