Bridge Bay Resort Seaplane Base, CA پیش بینی ساعتی

 • شنبه
 • یکشنبه
 • دوشنبه
 • سه‌شنبه
 • چهارشنبه
 • پنجشنبه
 • جمعه
 • شنبه
 • یکشنبه
 • دوشنبه
سه‌شنبه
اردیبهشت ۲۱
14 h 19 min
۵:۵۶ قبل‌ازظهر
۸:۱۵ بعدازظهر
۰ قبل‌ازظهر
n000
66°
66°
30%
0 in
0
7
شفاف
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱ قبل‌ازظهر
n000
64°
64°
32%
0 in
0
7
شفاف
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی < 10%
۲ قبل‌ازظهر
n000
63°
63°
34%
0 in
0
7
شفاف
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی < 10%
۳ قبل‌ازظهر
n000
63°
63°
35%
0 in
3
7
شفاف
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی < 10%
۴ قبل‌ازظهر
n000
61°
61°
36%
0 in
7
7
شفاف
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی < 10%
۵ قبل‌ازظهر
n000
61°
61°
38%
0 in
10
7
شفاف
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی < 10%
۶ قبل‌ازظهر
d000
61°
61°
37%
0 in
11
7
شفاف
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی < 10%
۷ قبل‌ازظهر
d000
63°
63°
36%
0 in
11
7
شفاف
تندباد 18 mph
احتمال بارندگی < 10%
۸ قبل‌ازظهر
d000
63°
63°
35%
0 in
12
7
شفاف
تندباد 18 mph
احتمال بارندگی < 10%
۹ قبل‌ازظهر
d000
68°
68°
30%
0 in
18
7
شفاف
تندباد 18 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱۰ قبل‌ازظهر
d000
72°
72°
25%
0 in
24
7
شفاف
تندباد 18 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱۱ قبل‌ازظهر
d000
75°
75°
20%
0 in
30
9
شفاف
تندباد 20 mph
احتمال بارندگی < 10%
۰ بعدازظهر
d000
79°
79°
18%
0 in
30
7
شفاف
تندباد 18 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱ بعدازظهر
d000
82°
82°
16%
0 in
30
7
شفاف
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی < 10%
۲ بعدازظهر
d000
84°
84°
14%
0 in
30
7
شفاف
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی < 10%
۳ بعدازظهر
d000
86°
86°
14%
0 in
27
4
شفاف
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی < 10%
۴ بعدازظهر
d000
88°
88°
13%
0 in
24
4
شفاف
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی < 10%
۵ بعدازظهر
d000
88°
88°
12%
0 in
20
4
شفاف
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی < 10%
۶ بعدازظهر
d000
86°
86°
15%
0 in
15
2
شفاف
تندباد 9 mph
احتمال بارندگی < 10%
۷ بعدازظهر
d000
84°
84°
17%
0 in
6
2
شفاف
تندباد 9 mph
احتمال بارندگی < 10%
۸ بعدازظهر
d000
81°
81°
20%
0 in
351
2
شفاف
تندباد 7 mph
احتمال بارندگی < 10%
۹ بعدازظهر
n000
77°
77°
23%
0 in
351
2
شفاف
تندباد 7 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱۰ بعدازظهر
n000
73°
73°
26%
0 in
351
2
شفاف
تندباد 7 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱۱ بعدازظهر
n000
70°
70°
29%
0 in
352
4
شفاف
تندباد 9 mph
احتمال بارندگی < 10%

نزدیکترین مشاهدات

مورد علاقه‌های شما

  این مکان را اضافه کن
  favourites
  آیا می‌خواهید Bridge Bay Resort Seaplane Base را برای دسترسی سریع به علاقه مندی‌ها اضافه کنید؟
  اضافه