Mount Prophet, WA پیش بینی ساعتی

 • جمعه
 • شنبه
 • یکشنبه
 • دوشنبه
 • سه‌شنبه
 • چهارشنبه
 • پنجشنبه
 • جمعه
 • شنبه
 • یکشنبه
شنبه
اردیبهشت ۱۸
14 h 56 min
۵:۳۲ قبل‌ازظهر
۸:۲۹ بعدازظهر
۰ قبل‌ازظهر
n300
27°
16°
82%
0 in
267
13
ابری
تندباد 18 mph
احتمال بارندگی 21%
۱ قبل‌ازظهر
n300
27°
16°
82%
0 in
260
11
ابری
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی 23%
۲ قبل‌ازظهر
n300
25°
14°
82%
0 in
265
11
ابری
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی 18%
۳ قبل‌ازظهر
n300
25°
14°
81%
0 in
250
11
ابری
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی 15%
۴ قبل‌ازظهر
n300
25°
14°
82%
0 in
247
11
ابری
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی 16%
۵ قبل‌ازظهر
n300
25°
14°
82%
0 in
257
11
ابری
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی 18%
۶ قبل‌ازظهر
d300
25°
14°
86%
0 in
240
11
ابری
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی 18%
۷ قبل‌ازظهر
d200
25°
14°
82%
0 in
240
11
تا قسمتی ابری
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی 24%
۸ قبل‌ازظهر
d212
27°
16°
77%
0 in
257
11
تا قسمتی ابری و برف سبک
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی 32%
۹ قبل‌ازظهر
d312
28°
19°
76%
0 in
243
9
ابری و برف سبک
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی 30%
۱۰ قبل‌ازظهر
d312
28°
19°
75%
0 in
243
9
ابری و برف سبک
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی 23%
۱۱ قبل‌ازظهر
d300
28°
19°
72%
0 in
250
9
ابری
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی 17%
۰ بعدازظهر
d300
30°
21°
73%
0 in
249
9
ابری
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی 16%
۱ بعدازظهر
d300
30°
21°
73%
0 in
248
9
ابری
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی 12%
۲ بعدازظهر
d300
30°
21°
73%
0 in
246
9
ابری
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی 11%
۳ بعدازظهر
d300
30°
21°
74%
0 in
249
9
ابری
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی < 10%
۴ بعدازظهر
d300
30°
21°
75%
0 in
251
9
ابری
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی < 10%
۵ بعدازظهر
d300
30°
21°
76%
0 in
254
9
ابری
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی < 10%
۶ بعدازظهر
d300
30°
21°
77%
0 in
256
9
ابری
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی < 10%
۷ بعدازظهر
d300
30°
21°
79%
0 in
258
9
ابری
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی < 10%
۸ بعدازظهر
d200
30°
21°
80%
0 in
260
9
تا قسمتی ابری
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی < 10%
۹ بعدازظهر
n200
28°
19°
79%
0 in
264
9
تا قسمتی ابری
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱۰ بعدازظهر
n200
28°
19°
79%
0 in
268
9
تا قسمتی ابری
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱۱ بعدازظهر
n200
28°
19°
78%
0 in
273
9
تا قسمتی ابری
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی < 10%

نزدیکترین مشاهدات

مورد علاقه‌های شما

  این مکان را اضافه کن
  favourites
  آیا می‌خواهید Mount Prophet را برای دسترسی سریع به علاقه مندی‌ها اضافه کنید؟
  اضافه