Mount Prophet, WA پیش بینی ساعتی

 • سه‌شنبه
 • چهارشنبه
 • پنجشنبه
 • جمعه
 • شنبه
 • یکشنبه
 • دوشنبه
 • سه‌شنبه
 • چهارشنبه
 • پنجشنبه
جمعه
اردیبهشت ۲۴
15 h 13 min
۵:۲۴ قبل‌ازظهر
۸:۳۸ بعدازظهر
۰ قبل‌ازظهر
n000
43°
43°
86%
0 in
293
2
شفاف
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱ قبل‌ازظهر
n000
41°
41°
87%
0 in
301
2
شفاف
تندباد 9 mph
احتمال بارندگی < 10%
۲ قبل‌ازظهر
n000
39°
39°
88%
0 in
309
2
شفاف
تندباد 9 mph
احتمال بارندگی < 10%
۳ قبل‌ازظهر
n000
39°
39°
89%
0 in
309
2
شفاف
تندباد 9 mph
احتمال بارندگی < 10%
۴ قبل‌ازظهر
n000
39°
39°
89%
0 in
309
2
شفاف
تندباد 9 mph
احتمال بارندگی < 10%
۵ قبل‌ازظهر
n000
39°
39°
87%
0 in
308
2
شفاف
تندباد 9 mph
احتمال بارندگی < 10%
۶ قبل‌ازظهر
d000
39°
39°
85%
0 in
319
0
شفاف
تندباد 9 mph
احتمال بارندگی < 10%
۷ قبل‌ازظهر
d000
45°
45°
78%
0 in
351
0
شفاف
تندباد 9 mph
احتمال بارندگی < 10%
۸ قبل‌ازظهر
d000
48°
48°
73%
0 in
56
0
شفاف
تندباد 9 mph
احتمال بارندگی < 10%
۹ قبل‌ازظهر
d000
52°
52°
67%
0 in
70
0
شفاف
تندباد 9 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱۰ قبل‌ازظهر
d000
55°
55°
60%
0 in
92
0
شفاف
تندباد 9 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱۱ قبل‌ازظهر
d000
59°
59°
51%
0 in
123
0
شفاف
تندباد 9 mph
احتمال بارندگی < 10%
۰ بعدازظهر
d000
63°
63°
46%
0 in
204
0
شفاف
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱ بعدازظهر
d000
64°
64°
41%
0 in
214
2
شفاف
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی < 10%
۲ بعدازظهر
d000
66°
66°
39%
0 in
217
2
شفاف
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی < 10%
۳ بعدازظهر
d000
66°
66°
38%
0 in
236
2
شفاف
تندباد 18 mph
احتمال بارندگی < 10%
۴ بعدازظهر
d100
66°
66°
40%
0 in
251
4
غالباً شفاف
تندباد 20 mph
احتمال بارندگی < 10%
۵ بعدازظهر
d100
64°
64°
45%
0 in
262
4
غالباً شفاف
تندباد 22 mph
احتمال بارندگی < 10%
۶ بعدازظهر
d000
63°
63°
52%
0 in
260
4
شفاف
تندباد 22 mph
احتمال بارندگی < 10%
۷ بعدازظهر
d000
61°
61°
62%
0 in
257
2
شفاف
تندباد 22 mph
احتمال بارندگی < 10%
۸ بعدازظهر
d000
55°
55°
66%
0 in
252
2
شفاف
تندباد 20 mph
احتمال بارندگی < 10%
۹ بعدازظهر
n000
50°
50°
74%
0 in
259
2
شفاف
تندباد 18 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱۰ بعدازظهر
n000
48°
48°
78%
0 in
270
2
شفاف
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱۱ بعدازظهر
n000
46°
46°
81%
0 in
290
0
شفاف
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی < 10%

نزدیکترین مشاهدات

مورد علاقه‌های شما

  این مکان را اضافه کن
  favourites
  آیا می‌خواهید Mount Prophet را برای دسترسی سریع به علاقه مندی‌ها اضافه کنید؟
  اضافه