Nuiqsut, AK پیش بینی ساعتی

 • پنجشنبه
 • جمعه
 • شنبه
 • یکشنبه
 • دوشنبه
 • سه‌شنبه
 • چهارشنبه
 • پنجشنبه
 • جمعه
 • شنبه
یکشنبه
اردیبهشت ۱۹
20 h 54 min
۳:۳۴ قبل‌ازظهر
۰:۲۹ قبل‌ازظهر
۰ قبل‌ازظهر
d400
18°
88%
0 in
58
13
پوشیده از ابر
تندباد 22 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱ قبل‌ازظهر
n400
16°
88%
0 in
57
13
پوشیده از ابر
تندباد 20 mph
احتمال بارندگی < 10%
۲ قبل‌ازظهر
n400
16°
89%
0 in
57
13
پوشیده از ابر
تندباد 20 mph
احتمال بارندگی < 10%
۳ قبل‌ازظهر
n400
16°
89%
0 in
56
13
پوشیده از ابر
تندباد 20 mph
احتمال بارندگی < 10%
۴ قبل‌ازظهر
d400
14°
-0°
89%
0 in
56
13
پوشیده از ابر
تندباد 18 mph
احتمال بارندگی < 10%
۵ قبل‌ازظهر
d300
14°
-0°
90%
0 in
59
13
ابری
تندباد 18 mph
احتمال بارندگی < 10%
۶ قبل‌ازظهر
d300
14°
-0°
90%
0 in
62
13
ابری
تندباد 20 mph
احتمال بارندگی < 10%
۷ قبل‌ازظهر
d300
14°
-0°
91%
0 in
65
13
ابری
تندباد 20 mph
احتمال بارندگی < 10%
۸ قبل‌ازظهر
d400
14°
-0°
91%
0 in
68
13
پوشیده از ابر
تندباد 20 mph
احتمال بارندگی < 10%
۹ قبل‌ازظهر
d400
14°
-2°
90%
0 in
71
16
پوشیده از ابر
تندباد 22 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱۰ قبل‌ازظهر
d400
14°
-2°
89%
0 in
74
16
پوشیده از ابر
تندباد 22 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱۱ قبل‌ازظهر
d400
14°
-2°
89%
0 in
74
16
پوشیده از ابر
تندباد 22 mph
احتمال بارندگی < 10%
۰ بعدازظهر
d400
16°
-0°
89%
0 in
74
16
پوشیده از ابر
تندباد 25 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱ بعدازظهر
d400
18°
88%
0 in
74
16
پوشیده از ابر
تندباد 25 mph
احتمال بارندگی < 10%
۲ بعدازظهر
d400
18°
88%
0 in
75
16
پوشیده از ابر
تندباد 25 mph
احتمال بارندگی < 10%
۳ بعدازظهر
d400
19°
88%
0 in
76
16
پوشیده از ابر
تندباد 25 mph
احتمال بارندگی < 10%
۴ بعدازظهر
d400
19°
88%
0 in
77
18
پوشیده از ابر
تندباد 25 mph
احتمال بارندگی < 10%
۵ بعدازظهر
d400
19°
88%
0 in
77
18
پوشیده از ابر
تندباد 25 mph
احتمال بارندگی < 10%
۶ بعدازظهر
d400
19°
88%
0 in
78
16
پوشیده از ابر
تندباد 25 mph
احتمال بارندگی < 10%
۷ بعدازظهر
d400
19°
89%
0 in
78
16
پوشیده از ابر
تندباد 25 mph
احتمال بارندگی < 10%
۸ بعدازظهر
d400
18°
89%
0 in
79
16
پوشیده از ابر
تندباد 25 mph
احتمال بارندگی < 10%
۹ بعدازظهر
d400
18°
89%
0 in
79
16
پوشیده از ابر
تندباد 25 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱۰ بعدازظهر
d400
16°
-0°
90%
0 in
79
16
پوشیده از ابر
تندباد 25 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱۱ بعدازظهر
d400
16°
-0°
90%
0 in
78
16
پوشیده از ابر
تندباد 25 mph
احتمال بارندگی < 10%

نزدیکترین مشاهدات

مورد علاقه‌های شما

  این مکان را اضافه کن
  favourites
  آیا می‌خواهید Nuiqsut را برای دسترسی سریع به علاقه مندی‌ها اضافه کنید؟
  اضافه