Nuiqsut, AK پیش بینی ساعتی

 • پنجشنبه
 • جمعه
 • شنبه
 • یکشنبه
 • دوشنبه
 • سه‌شنبه
 • چهارشنبه
 • پنجشنبه
 • جمعه
 • شنبه
دوشنبه
اردیبهشت ۲۷
خورشید غروب نکرده است
۰ قبل‌ازظهر
d400
27°
18°
95%
0 in
47
9
پوشیده از ابر
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱ قبل‌ازظهر
d400
25°
16°
97%
0 in
47
9
پوشیده از ابر
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی < 10%
۲ قبل‌ازظهر
d400
25°
14°
97%
0 in
52
11
پوشیده از ابر
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی < 10%
۳ قبل‌ازظهر
d400
25°
14°
96%
0 in
56
11
پوشیده از ابر
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی < 10%
۴ قبل‌ازظهر
d400
25°
14°
96%
0 in
60
11
پوشیده از ابر
تندباد 18 mph
احتمال بارندگی < 10%
۵ قبل‌ازظهر
d400
25°
14°
96%
0 in
59
11
پوشیده از ابر
تندباد 18 mph
احتمال بارندگی 11%
۶ قبل‌ازظهر
d400
25°
14°
96%
0 in
59
11
پوشیده از ابر
تندباد 18 mph
احتمال بارندگی 14%
۷ قبل‌ازظهر
d400
23°
10°
96%
0 in
58
13
پوشیده از ابر
تندباد 20 mph
احتمال بارندگی 17%
۸ قبل‌ازظهر
d400
23°
10°
95%
0 in
61
13
پوشیده از ابر
تندباد 20 mph
احتمال بارندگی 18%
۹ قبل‌ازظهر
d400
23°
12°
94%
0 in
65
11
پوشیده از ابر
تندباد 20 mph
احتمال بارندگی 20%
۱۰ قبل‌ازظهر
d400
23°
12°
93%
0 in
69
11
پوشیده از ابر
تندباد 20 mph
احتمال بارندگی 21%
۱۱ قبل‌ازظهر
d400
23°
12°
92%
0 in
73
11
پوشیده از ابر
تندباد 18 mph
احتمال بارندگی 18%
۰ بعدازظهر
d400
25°
14°
92%
0 in
78
11
پوشیده از ابر
تندباد 18 mph
احتمال بارندگی 14%
۱ بعدازظهر
d400
25°
14°
91%
0 in
82
11
پوشیده از ابر
تندباد 18 mph
احتمال بارندگی 10%
۲ بعدازظهر
d400
25°
14°
90%
0 in
82
11
پوشیده از ابر
تندباد 18 mph
احتمال بارندگی < 10%
۳ بعدازظهر
d400
27°
16°
90%
0 in
82
11
پوشیده از ابر
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی < 10%
۴ بعدازظهر
d400
27°
16°
89%
0 in
82
11
پوشیده از ابر
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی < 10%
۵ بعدازظهر
d400
27°
16°
90%
0 in
82
11
پوشیده از ابر
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی < 10%
۶ بعدازظهر
d400
27°
16°
90%
0 in
81
11
پوشیده از ابر
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی < 10%
۷ بعدازظهر
d400
27°
16°
91%
0 in
81
11
پوشیده از ابر
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی < 10%
۸ بعدازظهر
d400
27°
16°
92%
0 in
81
11
پوشیده از ابر
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی < 10%
۹ بعدازظهر
d400
27°
16°
92%
0 in
81
11
پوشیده از ابر
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱۰ بعدازظهر
d400
27°
16°
93%
0 in
81
11
پوشیده از ابر
تندباد 18 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱۱ بعدازظهر
d400
27°
16°
94%
0 in
77
11
پوشیده از ابر
تندباد 18 mph
احتمال بارندگی < 10%

نزدیکترین مشاهدات

مورد علاقه‌های شما

  این مکان را اضافه کن
  favourites
  آیا می‌خواهید Nuiqsut را برای دسترسی سریع به علاقه مندی‌ها اضافه کنید؟
  اضافه