Fort Macleod پیش بینی ساعتی

 • سه‌شنبه
 • چهارشنبه
 • پنجشنبه
 • جمعه
 • شنبه
 • یکشنبه
 • دوشنبه
 • سه‌شنبه
 • چهارشنبه
 • پنجشنبه
جمعه
اردیبهشت ۲۴
15 h 20 min
۵:۵۰ قبل‌ازظهر
۹:۱۰ بعدازظهر
۰ قبل‌ازظهر
n220
45°
45°
97%
0.02 in
315
2
تا قسمتی ابری و رگبار
تندباد 20 mph
احتمال بارندگی 68%
۱ قبل‌ازظهر
n100
45°
45°
97%
0 in
292
2
غالباً شفاف
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی 57%
۲ قبل‌ازظهر
n100
45°
45°
98%
0 in
267
2
غالباً شفاف
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی 46%
۳ قبل‌ازظهر
n000
43°
41°
99%
0 in
248
4
شفاف
تندباد 7 mph
احتمال بارندگی 35%
۴ قبل‌ازظهر
n100
41°
41°
99%
0 in
254
2
غالباً شفاف
تندباد 7 mph
احتمال بارندگی 24%
۵ قبل‌ازظهر
n100
39°
39°
99%
0 in
261
2
غالباً شفاف
تندباد 7 mph
احتمال بارندگی 12%
۶ قبل‌ازظهر
d100
39°
39°
99%
0 in
269
2
غالباً شفاف
تندباد 7 mph
احتمال بارندگی < 10%
۷ قبل‌ازظهر
d000
41°
41°
93%
0 in
281
2
شفاف
تندباد 7 mph
احتمال بارندگی < 10%
۸ قبل‌ازظهر
d000
46°
46°
87%
0 in
296
2
شفاف
تندباد 9 mph
احتمال بارندگی < 10%
۹ قبل‌ازظهر
d000
52°
52°
82%
0 in
314
2
شفاف
تندباد 9 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱۰ قبل‌ازظهر
d210
55°
55°
70%
0 in
333
2
تا قسمتی ابری و باران سبک
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی 17%
۱۱ قبل‌ازظهر
d210
59°
59°
58%
0 in
350
2
تا قسمتی ابری و باران سبک
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی 33%
۰ بعدازظهر
d210
61°
61°
46%
0 in
3
2
تا قسمتی ابری و باران سبک
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی 49%
۱ بعدازظهر
d100
61°
61°
43%
0 in
4
2
غالباً شفاف
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی 52%
۲ بعدازظهر
d200
61°
61°
40%
0 in
6
2
تا قسمتی ابری
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی 55%
۳ بعدازظهر
d200
61°
61°
37%
0 in
13
0
تا قسمتی ابری
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی 58%
۴ بعدازظهر
d100
63°
63°
36%
0 in
89
2
غالباً شفاف
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی 42%
۵ بعدازظهر
d100
63°
63°
35%
0 in
99
2
غالباً شفاف
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی 26%
۶ بعدازظهر
d000
63°
63°
34%
0 in
102
4
شفاف
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی 10%
۷ بعدازظهر
d000
59°
59°
40%
0 in
98
4
شفاف
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی < 10%
۸ بعدازظهر
d000
55°
55°
45%
0 in
94
4
شفاف
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی < 10%
۹ بعدازظهر
d000
52°
50°
51%
0 in
90
4
شفاف
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱۰ بعدازظهر
n000
50°
48°
56%
0 in
106
4
شفاف
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱۱ بعدازظهر
n100
48°
46°
61%
0 in
123
4
غالباً شفاف
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی < 10%

نزدیکترین مشاهدات

مورد علاقه‌های شما

  این مکان را اضافه کن
  favourites
  آیا می‌خواهید Fort Macleod را برای دسترسی سریع به علاقه مندی‌ها اضافه کنید؟
  اضافه