Hall Beach پیش بینی ساعتی

 • چهارشنبه
 • پنجشنبه
 • جمعه
 • شنبه
 • یکشنبه
 • دوشنبه
 • سه‌شنبه
 • چهارشنبه
 • پنجشنبه
 • جمعه
چهارشنبه
تیر ۲
خورشید غروب نکرده است
۰ قبل‌ازظهر
d422
32°
25°
99%
0.02 in
25
7
پوشیده از ابر و رگبار برف
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی > 90%
۱ قبل‌ازظهر
d432
32°
25°
100%
0.03 in
37
9
پوشیده از ابر و برف
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی > 90%
۲ قبل‌ازظهر
d432
32°
25°
99%
0.04 in
75
9
پوشیده از ابر و برف
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی > 90%
۳ قبل‌ازظهر
d432
32°
25°
99%
0.04 in
79
9
پوشیده از ابر و برف
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی 88%
۴ قبل‌ازظهر
d422
32°
25°
99%
0.02 in
69
9
پوشیده از ابر و رگبار برف
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی 56%
۵ قبل‌ازظهر
d421
32°
25°
98%
0.01 in
77
9
پوشیده از ابر و رگبار برف آبکی
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی > 90%
۶ قبل‌ازظهر
d411
34°
27°
95%
0.01 in
69
9
پوشیده از ابر و برف آبکی سبک
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی 49%
۷ قبل‌ازظهر
d411
34°
27°
95%
0.01 in
58
9
پوشیده از ابر و برف آبکی سبک
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی 43%
۸ قبل‌ازظهر
d411
34°
28°
95%
0.01 in
61
7
پوشیده از ابر و برف آبکی سبک
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی 79%
۹ قبل‌ازظهر
d411
34°
28°
95%
0.01 in
56
7
پوشیده از ابر و برف آبکی سبک
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی 37%
۱۰ قبل‌ازظهر
d421
34°
28°
95%
0.01 in
56
7
پوشیده از ابر و رگبار برف آبکی
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی 60%
۱۱ قبل‌ازظهر
d421
32°
25°
96%
0.01 in
62
7
پوشیده از ابر و رگبار برف آبکی
تندباد 9 mph
احتمال بارندگی 90%
۰ بعدازظهر
d421
32°
28°
97%
0.01 in
51
4
پوشیده از ابر و رگبار برف آبکی
تندباد 9 mph
احتمال بارندگی > 90%
۱ بعدازظهر
d421
32°
28°
97%
0.01 in
38
4
پوشیده از ابر و رگبار برف آبکی
تندباد 9 mph
احتمال بارندگی > 90%
۲ بعدازظهر
d421
32°
32°
98%
0.03 in
2
2
پوشیده از ابر و رگبار برف آبکی
تندباد 9 mph
احتمال بارندگی > 90%
۳ بعدازظهر
d431
32°
28°
99%
0.04 in
353
4
پوشیده از ابر و برف آبکی
تندباد 9 mph
احتمال بارندگی > 90%
۴ بعدازظهر
d431
32°
32°
100%
0.06 in
354
2
پوشیده از ابر و برف آبکی
تندباد 9 mph
احتمال بارندگی 87%
۵ بعدازظهر
d432
32°
32°
100%
0.07 in
298
2
پوشیده از ابر و برف
تندباد 9 mph
احتمال بارندگی > 90%
۶ بعدازظهر
d432
30°
25°
100%
0.06 in
280
4
پوشیده از ابر و برف
تندباد 7 mph
احتمال بارندگی 83%
۷ بعدازظهر
d432
30°
25°
100%
0.05 in
265
4
پوشیده از ابر و برف
تندباد 7 mph
احتمال بارندگی 76%
۸ بعدازظهر
d432
30°
25°
100%
0.03 in
254
4
پوشیده از ابر و برف
تندباد 7 mph
احتمال بارندگی > 90%
۹ بعدازظهر
d422
30°
23°
100%
0.03 in
242
7
پوشیده از ابر و رگبار برف
تندباد 7 mph
احتمال بارندگی 60%
۱۰ بعدازظهر
d422
30°
23°
100%
0.02 in
238
7
پوشیده از ابر و رگبار برف
تندباد 7 mph
احتمال بارندگی 54%
۱۱ بعدازظهر
d422
30°
23°
100%
0.01 in
231
7
پوشیده از ابر و رگبار برف
تندباد 7 mph
احتمال بارندگی > 90%

نزدیکترین مشاهدات

مورد علاقه‌های شما

  این مکان را اضافه کن
  favourites
  آیا می‌خواهید Hall Beach را برای دسترسی سریع به علاقه مندی‌ها اضافه کنید؟
  اضافه