Hall Beach پیش بینی ساعتی

 • چهارشنبه
 • پنجشنبه
 • جمعه
 • شنبه
 • یکشنبه
 • دوشنبه
 • سه‌شنبه
 • چهارشنبه
 • پنجشنبه
 • جمعه
چهارشنبه
تیر ۲
خورشید غروب نکرده است
۱ بعدازظهر
d421
32°
28°
100%
0.01 in
39
4
پوشیده از ابر و رگبار برف آبکی
تندباد 9 mph
احتمال بارندگی > 90%
۲ بعدازظهر
d422
32°
32°
100%
0.01 in
29
2
پوشیده از ابر و رگبار برف
تندباد 7 mph
احتمال بارندگی 83%
۳ بعدازظهر
d422
32°
32°
100%
0.02 in
19
2
پوشیده از ابر و رگبار برف
تندباد 7 mph
احتمال بارندگی > 90%
۴ بعدازظهر
d422
32°
32°
100%
0.02 in
321
0
پوشیده از ابر و رگبار برف
تندباد 7 mph
احتمال بارندگی 87%
۵ بعدازظهر
d422
32°
32°
100%
0.02 in
274
2
پوشیده از ابر و رگبار برف
تندباد 7 mph
احتمال بارندگی 85%
۶ بعدازظهر
d422
32°
32°
100%
0.01 in
253
2
پوشیده از ابر و رگبار برف
تندباد 7 mph
احتمال بارندگی 83%
۷ بعدازظهر
d412
32°
28°
100%
0.01 in
240
4
پوشیده از ابر و برف سبک
تندباد 7 mph
احتمال بارندگی 76%
۸ بعدازظهر
d412
30°
25°
100%
0 in
229
4
پوشیده از ابر و برف سبک
تندباد 7 mph
احتمال بارندگی 63%
۹ بعدازظهر
d400
32°
25°
100%
0 in
215
7
پوشیده از ابر
تندباد 9 mph
احتمال بارندگی 60%
۱۰ بعدازظهر
d400
30°
23°
100%
0 in
203
7
پوشیده از ابر
تندباد 9 mph
احتمال بارندگی 54%
۱۱ بعدازظهر
d300
32°
25°
99%
0 in
197
7
ابری
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی 36%

نزدیکترین مشاهدات

مورد علاقه‌های شما

  این مکان را اضافه کن
  favourites
  آیا می‌خواهید Hall Beach را برای دسترسی سریع به علاقه مندی‌ها اضافه کنید؟
  اضافه