Hall Beach پیش بینی ساعتی

 • چهارشنبه
 • پنجشنبه
 • جمعه
 • شنبه
 • یکشنبه
 • دوشنبه
 • سه‌شنبه
 • چهارشنبه
 • پنجشنبه
 • جمعه
پنجشنبه
تیر ۳
خورشید غروب نکرده است
۰ قبل‌ازظهر
d412
30°
23°
100%
0 in
224
7
پوشیده از ابر و برف سبک
تندباد 7 mph
احتمال بارندگی 42%
۱ قبل‌ازظهر
d400
32°
25°
99%
0 in
220
7
پوشیده از ابر
تندباد 9 mph
احتمال بارندگی 46%
۲ قبل‌ازظهر
d400
32°
25°
99%
0 in
212
7
پوشیده از ابر
تندباد 9 mph
احتمال بارندگی 86%
۳ قبل‌ازظهر
d400
32°
25°
99%
0 in
210
7
پوشیده از ابر
تندباد 9 mph
احتمال بارندگی 60%
۴ قبل‌ازظهر
d400
32°
28°
98%
0 in
203
4
پوشیده از ابر
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی 47%
۵ قبل‌ازظهر
d400
32°
25°
98%
0 in
175
7
پوشیده از ابر
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی 63%
۶ قبل‌ازظهر
d300
34°
27°
97%
0 in
173
9
ابری
تندباد 9 mph
احتمال بارندگی 27%
۷ قبل‌ازظهر
d200
34°
27°
96%
0 in
173
9
تا قسمتی ابری
تندباد 9 mph
احتمال بارندگی 28%
۸ قبل‌ازظهر
d200
34°
27°
96%
0 in
170
9
تا قسمتی ابری
تندباد 9 mph
احتمال بارندگی 24%
۹ قبل‌ازظهر
d200
34°
27°
95%
0 in
167
9
تا قسمتی ابری
تندباد 9 mph
احتمال بارندگی 32%
۱۰ قبل‌ازظهر
d400
34°
25°
93%
0 in
164
11
پوشیده از ابر
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی 20%
۱۱ قبل‌ازظهر
d400
34°
25°
94%
0 in
162
11
پوشیده از ابر
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی 14%
۰ بعدازظهر
d400
34°
25°
96%
0 in
157
11
پوشیده از ابر
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی 10%
۱ بعدازظهر
d410
34°
27°
98%
0.01 in
154
9
پوشیده از ابر و باران سبک
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی 17%
۲ بعدازظهر
d310
34°
28°
97%
0 in
140
7
ابری و باران سبک
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی 12%
۳ بعدازظهر
d300
34°
27°
98%
0 in
133
9
ابری
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی 20%
۴ بعدازظهر
d400
34°
25°
98%
0 in
136
11
پوشیده از ابر
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی < 10%
۵ بعدازظهر
d400
34°
27°
98%
0 in
130
9
پوشیده از ابر
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی 11%
۶ بعدازظهر
d400
34°
27°
98%
0 in
111
9
پوشیده از ابر
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی < 10%
۷ بعدازظهر
d300
34°
27°
98%
0 in
105
9
ابری
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی < 10%
۸ بعدازظهر
d400
34°
27°
98%
0 in
91
9
پوشیده از ابر
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی 17%
۹ بعدازظهر
d410
34°
27°
98%
0.01 in
73
9
پوشیده از ابر و باران سبک
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی 24%
۱۰ بعدازظهر
d420
34°
27°
98%
0.02 in
54
9
پوشیده از ابر و رگبار
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی 46%
۱۱ بعدازظهر
d420
34°
25°
98%
0.02 in
52
11
پوشیده از ابر و رگبار
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی 37%

نزدیکترین مشاهدات

مورد علاقه‌های شما

  این مکان را اضافه کن
  favourites
  آیا می‌خواهید Hall Beach را برای دسترسی سریع به علاقه مندی‌ها اضافه کنید؟
  اضافه