Hall Beach پیش بینی ساعتی

 • دوشنبه
 • سه‌شنبه
 • چهارشنبه
 • پنجشنبه
 • جمعه
 • شنبه
 • یکشنبه
 • دوشنبه
 • سه‌شنبه
 • چهارشنبه
چهارشنبه
خرداد ۲۶
خورشید غروب نکرده است
۰ قبل‌ازظهر
d400
36°
28°
95%
0 in
185
11
پوشیده از ابر
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی 18%
۱ قبل‌ازظهر
d410
36°
28°
95%
0 in
185
11
پوشیده از ابر و باران سبک
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی 27%
۲ قبل‌ازظهر
d320
36°
28°
95%
0.01 in
185
11
ابری و رگبار
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی 31%
۳ قبل‌ازظهر
d420
36°
28°
95%
0.01 in
184
11
پوشیده از ابر و رگبار
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی 58%
۴ قبل‌ازظهر
d320
36°
28°
95%
0.03 in
184
11
ابری و رگبار
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی 68%
۵ قبل‌ازظهر
d410
36°
28°
96%
0.01 in
183
11
پوشیده از ابر و باران سبک
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی 45%
۶ قبل‌ازظهر
d400
36°
28°
96%
0 in
183
11
پوشیده از ابر
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی 18%
۷ قبل‌ازظهر
d400
36°
28°
95%
0 in
184
11
پوشیده از ابر
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی < 10%
۸ قبل‌ازظهر
d400
36°
28°
95%
0 in
184
9
پوشیده از ابر
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی < 10%
۹ قبل‌ازظهر
d400
36°
28°
95%
0 in
182
9
پوشیده از ابر
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱۰ قبل‌ازظهر
d400
36°
28°
95%
0 in
178
9
پوشیده از ابر
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی 13%
۱۱ قبل‌ازظهر
d410
36°
30°
96%
0.01 in
174
7
پوشیده از ابر و باران سبک
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی 43%
۰ بعدازظهر
d410
36°
30°
96%
0 in
172
7
پوشیده از ابر و باران سبک
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی 49%
۱ بعدازظهر
d410
36°
32°
96%
0 in
169
4
پوشیده از ابر و باران سبک
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی 48%
۲ بعدازظهر
d410
36°
32°
97%
0.01 in
163
4
پوشیده از ابر و باران سبک
تندباد 9 mph
احتمال بارندگی 56%
۳ بعدازظهر
d420
36°
36°
97%
0.01 in
156
2
پوشیده از ابر و رگبار
تندباد 9 mph
احتمال بارندگی 67%
۴ بعدازظهر
d420
34°
34°
97%
0.01 in
146
2
پوشیده از ابر و رگبار
تندباد 7 mph
احتمال بارندگی 68%
۵ بعدازظهر
d420
34°
34°
98%
0.01 in
132
2
پوشیده از ابر و رگبار
تندباد 7 mph
احتمال بارندگی 63%
۶ بعدازظهر
d410
34°
34°
98%
0.01 in
5
2
پوشیده از ابر و باران سبک
تندباد 9 mph
احتمال بارندگی 51%
۷ بعدازظهر
d400
32°
25°
99%
0 in
351
7
پوشیده از ابر
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی 25%
۸ بعدازظهر
d400
32°
23°
98%
0 in
348
13
پوشیده از ابر
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی 10%
۹ بعدازظهر
d400
32°
23°
98%
0 in
347
13
پوشیده از ابر
تندباد 18 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱۰ بعدازظهر
d400
32°
21°
98%
0 in
347
16
پوشیده از ابر
تندباد 18 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱۱ بعدازظهر
d400
32°
21°
98%
0 in
347
16
پوشیده از ابر
تندباد 20 mph
احتمال بارندگی < 10%

نزدیکترین مشاهدات

مورد علاقه‌های شما

  این مکان را اضافه کن
  favourites
  آیا می‌خواهید Hall Beach را برای دسترسی سریع به علاقه مندی‌ها اضافه کنید؟
  اضافه