Hall Beach پیش بینی ساعتی

 • چهارشنبه
 • پنجشنبه
 • جمعه
 • شنبه
 • یکشنبه
 • دوشنبه
 • سه‌شنبه
 • چهارشنبه
 • پنجشنبه
 • جمعه
یکشنبه
تیر ۶
خورشید غروب نکرده است
۰ قبل‌ازظهر
d300
36°
30°
96%
0 in
320
7
ابری
تندباد 9 mph
احتمال بارندگی 14%
۱ قبل‌ازظهر
d200
36°
30°
97%
0 in
322
7
تا قسمتی ابری
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی 14%
۲ قبل‌ازظهر
d100
34°
27°
98%
0 in
324
9
غالباً شفاف
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی 14%
۳ قبل‌ازظهر
d200
36°
28°
98%
0 in
317
9
تا قسمتی ابری
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی 14%
۴ قبل‌ازظهر
d300
36°
28°
97%
0 in
309
9
ابری
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی 14%
۵ قبل‌ازظهر
d400
37°
30°
97%
0 in
302
9
پوشیده از ابر
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی 14%
۶ قبل‌ازظهر
d400
37°
30°
96%
0 in
306
9
پوشیده از ابر
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی 14%
۷ قبل‌ازظهر
d400
39°
34°
95%
0 in
311
9
پوشیده از ابر
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی 14%
۸ قبل‌ازظهر
d400
41°
36°
94%
0 in
316
9
پوشیده از ابر
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی 14%
۹ قبل‌ازظهر
d300
41°
36°
93%
0 in
322
9
ابری
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی 13%
۱۰ قبل‌ازظهر
d300
43°
37°
92%
0 in
327
9
ابری
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی 11%
۱۱ قبل‌ازظهر
d300
43°
37°
91%
0 in
331
9
ابری
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی 10%
۰ بعدازظهر
d300
43°
39°
91%
0 in
343
7
ابری
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی 11%
۱ بعدازظهر
d300
45°
41°
90%
0 in
358
7
ابری
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی 11%
۲ بعدازظهر
d300
45°
41°
90%
0 in
17
7
ابری
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی 11%
۳ بعدازظهر
d300
45°
43°
88%
0 in
6
4
ابری
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی 10%
۴ بعدازظهر
d300
45°
45°
86%
0 in
332
2
ابری
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی < 10%
۵ بعدازظهر
d300
46°
46°
84%
0 in
264
2
ابری
تندباد 9 mph
احتمال بارندگی < 10%
۶ بعدازظهر
d300
45°
41°
85%
0 in
281
7
ابری
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی < 10%
۷ بعدازظهر
d300
43°
37°
86%
0 in
285
11
ابری
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی 10%
۸ بعدازظهر
d300
43°
36°
87%
0 in
287
13
ابری
تندباد 18 mph
احتمال بارندگی 11%
۹ بعدازظهر
d300
39°
32°
89%
0 in
286
13
ابری
تندباد 18 mph
احتمال بارندگی 12%
۱۰ بعدازظهر
d300
37°
28°
91%
0 in
284
13
ابری
تندباد 18 mph
احتمال بارندگی 13%
۱۱ بعدازظهر
d300
36°
28°
93%
0 in
283
11
ابری
تندباد 18 mph
احتمال بارندگی 13%

نزدیکترین مشاهدات

مورد علاقه‌های شما

  این مکان را اضافه کن
  favourites
  آیا می‌خواهید Hall Beach را برای دسترسی سریع به علاقه مندی‌ها اضافه کنید؟
  اضافه