Longueuil پیش بینی ساعتی

 • جمعه
 • شنبه
 • یکشنبه
 • دوشنبه
 • سه‌شنبه
 • چهارشنبه
 • پنجشنبه
 • جمعه
 • شنبه
 • یکشنبه
جمعه
مرداد ۸
14 h 49 min
۵:۳۵ قبل‌ازظهر
۸:۲۵ بعدازظهر
۱ قبل‌ازظهر
n400
63°
63°
96%
0 in
0
2
پوشیده از ابر
تندباد 9 mph
احتمال بارندگی 35%
۲ قبل‌ازظهر
n300
63°
63°
96%
0 in
330
2
ابری
تندباد 7 mph
احتمال بارندگی 35%
۳ قبل‌ازظهر
n300
63°
63°
97%
0 in
296
4
ابری
تندباد 9 mph
احتمال بارندگی 37%
۴ قبل‌ازظهر
n240
61°
61°
96%
0.01 in
288
7
تا قسمتی ابری، احتمال طوفان تندری با باران
تندباد 9 mph
احتمال بارندگی 40%
۵ قبل‌ازظهر
n220
59°
57°
96%
0.05 in
299
9
تا قسمتی ابری و رگبار
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی 43%
۶ قبل‌ازظهر
d420
61°
59°
91%
0.03 in
321
9
پوشیده از ابر و رگبار
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی 44%
۷ قبل‌ازظهر
d310
61°
59°
87%
0.01 in
325
11
ابری و باران سبک
تندباد 18 mph
احتمال بارندگی 46%
۸ قبل‌ازظهر
d100
61°
59°
81%
0 in
322
11
غالباً شفاف
تندباد 22 mph
احتمال بارندگی 47%
۹ قبل‌ازظهر
d100
61°
59°
73%
0 in
323
11
غالباً شفاف
تندباد 22 mph
احتمال بارندگی 40%
۱۰ قبل‌ازظهر
d300
63°
61°
67%
0 in
324
11
ابری
تندباد 22 mph
احتمال بارندگی 32%
۱۱ قبل‌ازظهر
d210
63°
61°
66%
0 in
315
11
تا قسمتی ابری و باران سبک
تندباد 25 mph
احتمال بارندگی 24%
۰ بعدازظهر
d210
63°
61°
64%
0.01 in
306
11
تا قسمتی ابری و باران سبک
تندباد 27 mph
احتمال بارندگی 29%
۱ بعدازظهر
d210
64°
64°
60%
0 in
311
13
تا قسمتی ابری و باران سبک
تندباد 29 mph
احتمال بارندگی 34%
۲ بعدازظهر
d310
64°
64°
58%
0 in
310
13
ابری و باران سبک
تندباد 31 mph
احتمال بارندگی 39%
۳ بعدازظهر
d210
63°
61°
57%
0.01 in
309
16
تا قسمتی ابری و باران سبک
تندباد 31 mph
احتمال بارندگی 34%
۴ بعدازظهر
d300
64°
64°
53%
0 in
312
13
ابری
تندباد 31 mph
احتمال بارندگی 28%
۵ بعدازظهر
d200
66°
66°
45%
0 in
308
16
تا قسمتی ابری
تندباد 34 mph
احتمال بارندگی 22%
۶ بعدازظهر
d300
66°
66°
44%
0 in
299
16
ابری
تندباد 31 mph
احتمال بارندگی 15%
۷ بعدازظهر
d100
64°
64°
53%
0 in
315
16
غالباً شفاف
تندباد 31 mph
احتمال بارندگی < 10%
۸ بعدازظهر
d200
61°
59°
57%
0 in
313
13
تا قسمتی ابری
تندباد 29 mph
احتمال بارندگی < 10%
۹ بعدازظهر
n400
61°
59°
59%
0 in
308
11
پوشیده از ابر
تندباد 29 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱۰ بعدازظهر
n300
59°
57°
60%
0 in
301
9
ابری
تندباد 27 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱۱ بعدازظهر
n400
59°
59°
60%
0 in
290
7
پوشیده از ابر
تندباد 27 mph
احتمال بارندگی < 10%

نزدیکترین مشاهدات

مورد علاقه‌های شما

  این مکان را اضافه کن
  favourites
  آیا می‌خواهید Longueuil را برای دسترسی سریع به علاقه مندی‌ها اضافه کنید؟
  اضافه