Longueuil پیش بینی ساعتی

 • شنبه
 • یکشنبه
 • دوشنبه
 • سه‌شنبه
 • چهارشنبه
 • پنجشنبه
 • جمعه
 • شنبه
 • یکشنبه
 • دوشنبه
یکشنبه
مرداد ۱۰
14 h 45 min
۵:۳۷ قبل‌ازظهر
۸:۲۲ بعدازظهر
۰ قبل‌ازظهر
n100
61°
61°
81%
0 in
246
4
غالباً شفاف
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱ قبل‌ازظهر
n100
59°
59°
86%
0 in
238
4
غالباً شفاف
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی < 10%
۲ قبل‌ازظهر
n100
59°
59°
89%
0 in
227
4
غالباً شفاف
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی < 10%
۳ قبل‌ازظهر
n200
59°
59°
88%
0 in
228
4
تا قسمتی ابری
تندباد 9 mph
احتمال بارندگی < 10%
۴ قبل‌ازظهر
n200
59°
59°
87%
0 in
234
4
تا قسمتی ابری
تندباد 9 mph
احتمال بارندگی < 10%
۵ قبل‌ازظهر
n300
57°
57°
88%
0 in
244
4
ابری
تندباد 9 mph
احتمال بارندگی < 10%
۶ قبل‌ازظهر
d300
57°
57°
91%
0 in
263
4
ابری
تندباد 9 mph
احتمال بارندگی 12%
۷ قبل‌ازظهر
d300
59°
59°
88%
0 in
245
2
ابری
تندباد 9 mph
احتمال بارندگی 18%
۸ قبل‌ازظهر
d400
61°
61°
80%
0 in
196
2
پوشیده از ابر
تندباد 9 mph
احتمال بارندگی 23%
۹ قبل‌ازظهر
d410
61°
61°
79%
0.01 in
185
4
پوشیده از ابر و باران سبک
تندباد 9 mph
احتمال بارندگی 37%
۱۰ قبل‌ازظهر
d420
61°
61°
79%
0.02 in
126
2
پوشیده از ابر و رگبار
تندباد 9 mph
احتمال بارندگی 50%
۱۱ قبل‌ازظهر
d420
63°
63°
78%
0.02 in
97
4
پوشیده از ابر و رگبار
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی 64%
۰ بعدازظهر
d420
64°
66°
81%
0.02 in
99
4
پوشیده از ابر و رگبار
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی 60%
۱ بعدازظهر
d410
64°
66°
79%
0.01 in
128
7
پوشیده از ابر و باران سبک
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی 55%
۲ بعدازظهر
d320
66°
68°
77%
0.02 in
135
7
ابری و رگبار
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی 51%
۳ بعدازظهر
d420
66°
68°
71%
0.02 in
129
4
پوشیده از ابر و رگبار
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی 49%
۴ بعدازظهر
d320
64°
66°
71%
0.02 in
101
4
ابری و رگبار
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی 46%
۵ بعدازظهر
d300
64°
66°
69%
0 in
87
4
ابری
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی 44%
۶ بعدازظهر
d410
64°
66°
70%
0.01 in
83
4
پوشیده از ابر و باران سبک
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی 49%
۷ بعدازظهر
d320
64°
66°
78%
0.01 in
53
2
ابری و رگبار
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی 53%
۸ بعدازظهر
d410
63°
63°
84%
0.01 in
32
4
پوشیده از ابر و باران سبک
تندباد 9 mph
احتمال بارندگی 58%
۹ بعدازظهر
n320
63°
63°
88%
0.01 in
33
4
ابری و رگبار
تندباد 9 mph
احتمال بارندگی 56%
۱۰ بعدازظهر
n310
61°
61°
90%
0 in
27
4
ابری و باران سبک
تندباد 9 mph
احتمال بارندگی 54%
۱۱ بعدازظهر
n300
61°
61°
91%
0 in
20
4
ابری
تندباد 9 mph
احتمال بارندگی 52%

نزدیکترین مشاهدات

مورد علاقه‌های شما

  این مکان را اضافه کن
  favourites
  آیا می‌خواهید Longueuil را برای دسترسی سریع به علاقه مندی‌ها اضافه کنید؟
  اضافه