Longueuil پیش بینی ساعتی

 • چهارشنبه
 • پنجشنبه
 • جمعه
 • شنبه
 • یکشنبه
 • دوشنبه
 • سه‌شنبه
 • چهارشنبه
 • پنجشنبه
 • جمعه
جمعه
مرداد ۱۵
14 h 32 min
۵:۴۳ قبل‌ازظهر
۸:۱۵ بعدازظهر
۰ قبل‌ازظهر
n000
70°
73°
87%
0 in
229
4
شفاف
تندباد 9 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱ قبل‌ازظهر
n000
70°
73°
89%
0 in
234
4
شفاف
تندباد 9 mph
احتمال بارندگی < 10%
۲ قبل‌ازظهر
n000
68°
72°
89%
0 in
239
4
شفاف
تندباد 9 mph
احتمال بارندگی < 10%
۳ قبل‌ازظهر
n000
68°
72°
91%
0 in
235
7
شفاف
تندباد 9 mph
احتمال بارندگی < 10%
۴ قبل‌ازظهر
n000
66°
70°
92%
0 in
237
7
شفاف
تندباد 9 mph
احتمال بارندگی < 10%
۵ قبل‌ازظهر
n000
66°
70°
93%
0 in
239
7
شفاف
تندباد 9 mph
احتمال بارندگی < 10%
۶ قبل‌ازظهر
d000
64°
66°
94%
0 in
230
4
شفاف
تندباد 9 mph
احتمال بارندگی < 10%
۷ قبل‌ازظهر
d000
68°
72°
89%
0 in
221
7
شفاف
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی < 10%
۸ قبل‌ازظهر
d000
70°
73°
79%
0 in
222
7
شفاف
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی < 10%
۹ قبل‌ازظهر
d000
73°
77°
70%
0 in
219
7
شفاف
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱۰ قبل‌ازظهر
d000
77°
79°
62%
0 in
220
7
شفاف
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱۱ قبل‌ازظهر
d000
81°
82°
56%
0 in
224
7
شفاف
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی < 10%
۰ بعدازظهر
d100
82°
84°
51%
0 in
229
9
غالباً شفاف
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱ بعدازظهر
d000
82°
82°
48%
0 in
234
9
شفاف
تندباد 18 mph
احتمال بارندگی < 10%
۲ بعدازظهر
d100
84°
84°
45%
0 in
235
9
غالباً شفاف
تندباد 18 mph
احتمال بارندگی < 10%
۳ بعدازظهر
d000
84°
84°
42%
0 in
234
9
شفاف
تندباد 18 mph
احتمال بارندگی < 10%
۴ بعدازظهر
d200
86°
86°
40%
0 in
240
9
تا قسمتی ابری
تندباد 18 mph
احتمال بارندگی < 10%
۵ بعدازظهر
d100
86°
86°
38%
0 in
248
7
غالباً شفاف
تندباد 20 mph
احتمال بارندگی < 10%
۶ بعدازظهر
d000
84°
84°
43%
0 in
252
7
شفاف
تندباد 18 mph
احتمال بارندگی < 10%
۷ بعدازظهر
d000
82°
84°
51%
0 in
226
4
شفاف
تندباد 18 mph
احتمال بارندگی < 10%
۸ بعدازظهر
d000
79°
81°
59%
0 in
187
4
شفاف
تندباد 18 mph
احتمال بارندگی < 10%
۹ بعدازظهر
n000
75°
79°
69%
0 in
168
4
شفاف
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱۰ بعدازظهر
n000
73°
77°
79%
0 in
165
4
شفاف
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱۱ بعدازظهر
n200
72°
77°
87%
0 in
166
7
تا قسمتی ابری
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی < 10%

نزدیکترین مشاهدات

مورد علاقه‌های شما

  این مکان را اضافه کن
  favourites
  آیا می‌خواهید Longueuil را برای دسترسی سریع به علاقه مندی‌ها اضافه کنید؟
  اضافه