Longueuil پیش بینی ساعتی

 • سه‌شنبه
 • چهارشنبه
 • پنجشنبه
 • جمعه
 • شنبه
 • یکشنبه
 • دوشنبه
 • سه‌شنبه
 • چهارشنبه
 • پنجشنبه
جمعه
مرداد ۸
14 h 49 min
۵:۳۵ قبل‌ازظهر
۸:۲۵ بعدازظهر
۰ قبل‌ازظهر
n200
63°
63°
94%
0 in
235
4
تا قسمتی ابری
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی 78%
۱ قبل‌ازظهر
n300
63°
63°
94%
0 in
250
4
ابری
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی 72%
۲ قبل‌ازظهر
n300
63°
63°
95%
0 in
258
7
ابری
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی 67%
۳ قبل‌ازظهر
n200
63°
63°
94%
0 in
283
7
تا قسمتی ابری
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی 66%
۴ قبل‌ازظهر
n100
61°
61°
95%
0 in
281
4
غالباً شفاف
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی 66%
۵ قبل‌ازظهر
n100
61°
61°
96%
0 in
282
4
غالباً شفاف
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی 66%
۶ قبل‌ازظهر
d200
61°
61°
96%
0 in
296
4
تا قسمتی ابری
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی 62%
۷ قبل‌ازظهر
d300
61°
61°
92%
0 in
309
4
ابری
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی 58%
۸ قبل‌ازظهر
d310
61°
61°
87%
0 in
330
7
ابری و باران سبک
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی 54%
۹ قبل‌ازظهر
d210
63°
63°
82%
0 in
339
7
تا قسمتی ابری و باران سبک
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی 57%
۱۰ قبل‌ازظهر
d200
64°
66°
76%
0 in
335
7
تا قسمتی ابری
تندباد 18 mph
احتمال بارندگی 59%
۱۱ قبل‌ازظهر
d210
66°
68°
72%
0 in
322
7
تا قسمتی ابری و باران سبک
تندباد 20 mph
احتمال بارندگی 62%
۰ بعدازظهر
d200
68°
70°
66%
0 in
307
9
تا قسمتی ابری
تندباد 22 mph
احتمال بارندگی 63%
۱ بعدازظهر
d210
68°
68°
55%
0.01 in
300
11
تا قسمتی ابری و باران سبک
تندباد 25 mph
احتمال بارندگی 64%
۲ بعدازظهر
d100
70°
70°
46%
0 in
295
13
غالباً شفاف
تندباد 27 mph
احتمال بارندگی 65%
۳ بعدازظهر
d100
70°
70°
46%
0 in
298
13
غالباً شفاف
تندباد 29 mph
احتمال بارندگی 55%
۴ بعدازظهر
d100
68°
68°
46%
0 in
301
13
غالباً شفاف
تندباد 29 mph
احتمال بارندگی 45%
۵ بعدازظهر
d000
68°
68°
46%
0 in
303
13
شفاف
تندباد 31 mph
احتمال بارندگی 35%
۶ بعدازظهر
d100
66°
66°
49%
0 in
306
13
غالباً شفاف
تندباد 29 mph
احتمال بارندگی 26%
۷ بعدازظهر
d200
66°
66°
51%
0 in
309
11
تا قسمتی ابری
تندباد 29 mph
احتمال بارندگی 17%
۸ بعدازظهر
d300
64°
64°
54%
0 in
314
9
ابری
تندباد 27 mph
احتمال بارندگی < 10%
۹ بعدازظهر
n300
63°
63°
57%
0 in
312
9
ابری
تندباد 25 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱۰ بعدازظهر
n200
61°
59°
61%
0 in
309
9
تا قسمتی ابری
تندباد 25 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱۱ بعدازظهر
n100
59°
57°
64%
0 in
307
9
غالباً شفاف
تندباد 22 mph
احتمال بارندگی < 10%

نزدیکترین مشاهدات

مورد علاقه‌های شما

  این مکان را اضافه کن
  favourites
  آیا می‌خواهید Longueuil را برای دسترسی سریع به علاقه مندی‌ها اضافه کنید؟
  اضافه