Longueuil پیش بینی ساعتی

 • جمعه
 • شنبه
 • یکشنبه
 • دوشنبه
 • سه‌شنبه
 • چهارشنبه
 • پنجشنبه
 • جمعه
 • شنبه
 • یکشنبه
سه‌شنبه
مرداد ۱۲
14 h 40 min
۵:۳۹ قبل‌ازظهر
۸:۲۰ بعدازظهر
۰ قبل‌ازظهر
n000
63°
63°
75%
0 in
297
4
شفاف
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱ قبل‌ازظهر
n000
61°
61°
80%
0 in
289
4
شفاف
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی < 10%
۲ قبل‌ازظهر
n000
59°
59°
85%
0 in
279
4
شفاف
تندباد 9 mph
احتمال بارندگی < 10%
۳ قبل‌ازظهر
n000
57°
57°
88%
0 in
265
4
شفاف
تندباد 9 mph
احتمال بارندگی < 10%
۴ قبل‌ازظهر
n000
57°
57°
90%
0 in
250
4
شفاف
تندباد 9 mph
احتمال بارندگی < 10%
۵ قبل‌ازظهر
n000
55°
55°
93%
0 in
236
4
شفاف
تندباد 7 mph
احتمال بارندگی < 10%
۶ قبل‌ازظهر
d000
57°
57°
87%
0 in
236
4
شفاف
تندباد 9 mph
احتمال بارندگی < 10%
۷ قبل‌ازظهر
d000
59°
59°
82%
0 in
236
7
شفاف
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی < 10%
۸ قبل‌ازظهر
d000
61°
61°
76%
0 in
236
7
شفاف
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی < 10%
۹ قبل‌ازظهر
d000
64°
66°
68%
0 in
238
7
شفاف
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱۰ قبل‌ازظهر
d000
68°
70°
60%
0 in
240
7
شفاف
تندباد 18 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱۱ قبل‌ازظهر
d000
70°
70°
52%
0 in
241
9
شفاف
تندباد 18 mph
احتمال بارندگی < 10%
۰ بعدازظهر
d100
72°
72°
49%
0 in
238
9
غالباً شفاف
تندباد 20 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱ بعدازظهر
d200
73°
73°
46%
0 in
236
9
تا قسمتی ابری
تندباد 20 mph
احتمال بارندگی < 10%
۲ بعدازظهر
d300
73°
73°
44%
0 in
233
9
ابری
تندباد 20 mph
احتمال بارندگی < 10%
۳ بعدازظهر
d300
73°
73°
44%
0 in
230
9
ابری
تندباد 20 mph
احتمال بارندگی < 10%
۴ بعدازظهر
d300
75°
75°
45%
0 in
227
9
ابری
تندباد 20 mph
احتمال بارندگی < 10%
۵ بعدازظهر
d300
75°
75°
45%
0 in
223
9
ابری
تندباد 20 mph
احتمال بارندگی < 10%
۶ بعدازظهر
d200
73°
73°
52%
0 in
219
7
تا قسمتی ابری
تندباد 20 mph
احتمال بارندگی < 10%
۷ بعدازظهر
d100
72°
73°
59%
0 in
213
7
غالباً شفاف
تندباد 18 mph
احتمال بارندگی < 10%
۸ بعدازظهر
d100
70°
72°
66%
0 in
205
4
غالباً شفاف
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی < 10%
۹ بعدازظهر
n100
68°
70°
71%
0 in
210
4
غالباً شفاف
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱۰ بعدازظهر
n000
68°
70°
77%
0 in
216
4
شفاف
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱۱ بعدازظهر
n000
66°
68°
82%
0 in
220
4
شفاف
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی < 10%

نزدیکترین مشاهدات

مورد علاقه‌های شما

  این مکان را اضافه کن
  favourites
  آیا می‌خواهید Longueuil را برای دسترسی سریع به علاقه مندی‌ها اضافه کنید؟
  اضافه