Mississauga پیش بینی ساعتی

 • یکشنبه
 • دوشنبه
 • سه‌شنبه
 • چهارشنبه
 • پنجشنبه
 • جمعه
 • شنبه
 • یکشنبه
 • دوشنبه
 • سه‌شنبه
سه‌شنبه
تیر ۱
15 h 26 min
۵:۳۷ قبل‌ازظهر
۹:۰۳ بعدازظهر
۰ قبل‌ازظهر
n200
59°
57°
65%
0 in
302
13
تا قسمتی ابری
تندباد 27 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱ قبل‌ازظهر
n000
57°
54°
68%
0 in
304
13
شفاف
تندباد 27 mph
احتمال بارندگی < 10%
۲ قبل‌ازظهر
n000
55°
52°
72%
0 in
306
13
شفاف
تندباد 25 mph
احتمال بارندگی < 10%
۳ قبل‌ازظهر
n000
55°
52°
74%
0 in
305
11
شفاف
تندباد 25 mph
احتمال بارندگی < 10%
۴ قبل‌ازظهر
n000
54°
50°
75%
0 in
305
11
شفاف
تندباد 25 mph
احتمال بارندگی < 10%
۵ قبل‌ازظهر
n100
54°
50°
76%
0 in
305
11
غالباً شفاف
تندباد 22 mph
احتمال بارندگی < 10%
۶ قبل‌ازظهر
d300
52°
48°
76%
0 in
309
9
ابری
تندباد 22 mph
احتمال بارندگی < 10%
۷ قبل‌ازظهر
d300
54°
50°
74%
0 in
315
9
ابری
تندباد 20 mph
احتمال بارندگی < 10%
۸ قبل‌ازظهر
d300
57°
55°
70%
0 in
320
9
ابری
تندباد 18 mph
احتمال بارندگی < 10%
۹ قبل‌ازظهر
d400
59°
57°
59%
0 in
319
9
پوشیده از ابر
تندباد 18 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱۰ قبل‌ازظهر
d400
59°
57°
56%
0 in
318
9
پوشیده از ابر
تندباد 18 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱۱ قبل‌ازظهر
d400
61°
59°
53%
0 in
317
9
پوشیده از ابر
تندباد 18 mph
احتمال بارندگی < 10%
۰ بعدازظهر
d400
61°
59°
51%
0 in
312
9
پوشیده از ابر
تندباد 18 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱ بعدازظهر
d400
63°
63°
49%
0 in
307
9
پوشیده از ابر
تندباد 18 mph
احتمال بارندگی < 10%
۲ بعدازظهر
d400
63°
63°
47%
0 in
302
9
پوشیده از ابر
تندباد 18 mph
احتمال بارندگی < 10%
۳ بعدازظهر
d400
64°
64°
47%
0 in
301
9
پوشیده از ابر
تندباد 20 mph
احتمال بارندگی < 10%
۴ بعدازظهر
d400
64°
64°
46%
0 in
300
11
پوشیده از ابر
تندباد 20 mph
احتمال بارندگی < 10%
۵ بعدازظهر
d400
64°
64°
44%
0 in
300
11
پوشیده از ابر
تندباد 22 mph
احتمال بارندگی < 10%
۶ بعدازظهر
d100
63°
61°
40%
0 in
303
11
غالباً شفاف
تندباد 22 mph
احتمال بارندگی < 10%
۷ بعدازظهر
d100
63°
61°
34%
0 in
307
11
غالباً شفاف
تندباد 22 mph
احتمال بارندگی < 10%
۸ بعدازظهر
d000
61°
59°
39%
0 in
311
11
شفاف
تندباد 25 mph
احتمال بارندگی < 10%
۹ بعدازظهر
d000
57°
55°
48%
0 in
303
9
شفاف
تندباد 22 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱۰ بعدازظهر
n000
55°
54°
55%
0 in
290
7
شفاف
تندباد 20 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱۱ بعدازظهر
n000
55°
55°
58%
0 in
268
4
شفاف
تندباد 18 mph
احتمال بارندگی < 10%

نزدیکترین مشاهدات

مورد علاقه‌های شما

  این مکان را اضافه کن
  favourites
  آیا می‌خواهید Mississauga را برای دسترسی سریع به علاقه مندی‌ها اضافه کنید؟
  اضافه