Taloyoak پیش بینی ساعتی

 • چهارشنبه
 • پنجشنبه
 • جمعه
 • شنبه
 • یکشنبه
 • دوشنبه
 • سه‌شنبه
 • چهارشنبه
 • پنجشنبه
 • جمعه
چهارشنبه
خرداد ۲۶
خورشید غروب نکرده است
۸ قبل‌ازظهر
d000
39°
34°
81%
0 in
15
7
شفاف
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی < 10%
۹ قبل‌ازظهر
d000
41°
36°
77%
0 in
15
7
شفاف
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱۰ قبل‌ازظهر
d000
41°
36°
73%
0 in
359
7
شفاف
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱۱ قبل‌ازظهر
d200
41°
36°
69%
0 in
343
7
تا قسمتی ابری
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی < 10%
۰ بعدازظهر
d300
43°
39°
66%
0 in
328
7
ابری
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱ بعدازظهر
d100
43°
37°
64%
0 in
323
9
غالباً شفاف
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی < 10%
۲ بعدازظهر
d100
43°
37°
63%
0 in
321
11
غالباً شفاف
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی < 10%
۳ بعدازظهر
d000
43°
37°
63%
0 in
319
11
شفاف
تندباد 18 mph
احتمال بارندگی < 10%
۴ بعدازظهر
d000
41°
34°
63%
0 in
329
13
شفاف
تندباد 20 mph
احتمال بارندگی < 10%
۵ بعدازظهر
d000
41°
34°
65%
0 in
338
13
شفاف
تندباد 20 mph
احتمال بارندگی < 10%
۶ بعدازظهر
d200
39°
32°
69%
0 in
347
13
تا قسمتی ابری
تندباد 20 mph
احتمال بارندگی < 10%
۷ بعدازظهر
d300
37°
28°
74%
0 in
347
13
ابری
تندباد 20 mph
احتمال بارندگی < 10%
۸ بعدازظهر
d400
36°
28°
77%
0 in
346
11
پوشیده از ابر
تندباد 20 mph
احتمال بارندگی < 10%
۹ بعدازظهر
d300
36°
28°
78%
0 in
346
11
ابری
تندباد 20 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱۰ بعدازظهر
d300
36°
28°
80%
0 in
334
9
ابری
تندباد 18 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱۱ بعدازظهر
d400
34°
27°
84%
0 in
319
9
پوشیده از ابر
تندباد 18 mph
احتمال بارندگی < 10%

نزدیکترین مشاهدات

مورد علاقه‌های شما

  این مکان را اضافه کن
  favourites
  آیا می‌خواهید Taloyoak را برای دسترسی سریع به علاقه مندی‌ها اضافه کنید؟
  اضافه