Taloyoak پیش بینی ساعتی

 • چهارشنبه
 • پنجشنبه
 • جمعه
 • شنبه
 • یکشنبه
 • دوشنبه
 • سه‌شنبه
 • چهارشنبه
 • پنجشنبه
 • جمعه
یکشنبه
تیر ۶
خورشید غروب نکرده است
۰ قبل‌ازظهر
d400
41°
34°
84%
0 in
304
11
پوشیده از ابر
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی 17%
۱ قبل‌ازظهر
d400
39°
34°
86%
0 in
295
9
پوشیده از ابر
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی 17%
۲ قبل‌ازظهر
d400
39°
34°
88%
0 in
284
9
پوشیده از ابر
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی 18%
۳ قبل‌ازظهر
d400
39°
34°
89%
0 in
272
9
پوشیده از ابر
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی 18%
۴ قبل‌ازظهر
d400
39°
34°
90%
0 in
278
9
پوشیده از ابر
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی 17%
۵ قبل‌ازظهر
d400
39°
32°
90%
0 in
284
11
پوشیده از ابر
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی 16%
۶ قبل‌ازظهر
d400
39°
32°
91%
0 in
288
11
پوشیده از ابر
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی 15%
۷ قبل‌ازظهر
d300
39°
32°
85%
0 in
298
13
ابری
تندباد 18 mph
احتمال بارندگی 15%
۸ قبل‌ازظهر
d300
39°
32°
79%
0 in
307
13
ابری
تندباد 20 mph
احتمال بارندگی 16%
۹ قبل‌ازظهر
d300
41°
32°
74%
0 in
314
16
ابری
تندباد 22 mph
احتمال بارندگی 17%
۱۰ قبل‌ازظهر
d300
41°
32°
70%
0 in
311
16
ابری
تندباد 22 mph
احتمال بارندگی 16%
۱۱ قبل‌ازظهر
d300
41°
34°
66%
0 in
308
13
ابری
تندباد 22 mph
احتمال بارندگی 16%
۰ بعدازظهر
d200
41°
34°
62%
0 in
305
13
تا قسمتی ابری
تندباد 22 mph
احتمال بارندگی 15%
۱ بعدازظهر
d300
41°
34°
63%
0 in
300
13
ابری
تندباد 22 mph
احتمال بارندگی 14%
۲ بعدازظهر
d300
41°
32°
63%
0 in
296
16
ابری
تندباد 22 mph
احتمال بارندگی 13%
۳ بعدازظهر
d300
41°
32°
63%
0 in
292
16
ابری
تندباد 22 mph
احتمال بارندگی 12%
۴ بعدازظهر
d300
41°
32°
64%
0 in
288
16
ابری
تندباد 22 mph
احتمال بارندگی < 10%
۵ بعدازظهر
d300
41°
34°
65%
0 in
283
13
ابری
تندباد 22 mph
احتمال بارندگی < 10%
۶ بعدازظهر
d300
41°
34°
66%
0 in
278
13
ابری
تندباد 22 mph
احتمال بارندگی < 10%
۷ بعدازظهر
d300
41°
34°
70%
0 in
260
11
ابری
تندباد 22 mph
احتمال بارندگی < 10%
۸ بعدازظهر
d200
39°
34°
73%
0 in
236
9
تا قسمتی ابری
تندباد 20 mph
احتمال بارندگی < 10%
۹ بعدازظهر
d200
39°
32°
77%
0 in
211
11
تا قسمتی ابری
تندباد 20 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱۰ بعدازظهر
d310
39°
32°
78%
0.01 in
206
11
ابری و باران سبک
تندباد 20 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱۱ بعدازظهر
d310
37°
28°
80%
0.01 in
202
13
ابری و باران سبک
تندباد 20 mph
احتمال بارندگی < 10%

نزدیکترین مشاهدات

مورد علاقه‌های شما

  این مکان را اضافه کن
  favourites
  آیا می‌خواهید Taloyoak را برای دسترسی سریع به علاقه مندی‌ها اضافه کنید؟
  اضافه