Westport پیش بینی ساعتی

 • شنبه
 • یکشنبه
 • دوشنبه
 • سه‌شنبه
 • چهارشنبه
 • پنجشنبه
 • جمعه
 • شنبه
 • یکشنبه
 • دوشنبه
دوشنبه
خرداد ۳۱
15 h 31 min
۵:۴۱ قبل‌ازظهر
۹:۱۲ بعدازظهر
۰ قبل‌ازظهر
n000
57°
55°
90%
0 in
248
9
شفاف
تندباد 20 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱ قبل‌ازظهر
n000
55°
54°
92%
0 in
232
9
شفاف
تندباد 18 mph
احتمال بارندگی < 10%
۲ قبل‌ازظهر
n000
55°
54°
90%
0 in
217
9
شفاف
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی < 10%
۳ قبل‌ازظهر
n000
55°
52°
90%
0 in
204
11
شفاف
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی < 10%
۴ قبل‌ازظهر
n000
55°
52°
92%
0 in
194
11
شفاف
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی < 10%
۵ قبل‌ازظهر
n000
55°
52°
94%
0 in
186
11
شفاف
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی < 10%
۶ قبل‌ازظهر
d100
55°
52°
97%
0 in
178
11
غالباً شفاف
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی < 10%
۷ قبل‌ازظهر
d200
57°
55°
98%
0 in
178
11
تا قسمتی ابری
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی < 10%
۸ قبل‌ازظهر
d200
57°
55°
98%
0 in
178
11
تا قسمتی ابری
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی < 10%
۹ قبل‌ازظهر
d400
59°
57°
99%
0 in
178
11
پوشیده از ابر
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱۰ قبل‌ازظهر
d400
59°
57°
98%
0 in
177
13
پوشیده از ابر
تندباد 18 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱۱ قبل‌ازظهر
d400
59°
55°
98%
0 in
176
16
پوشیده از ابر
تندباد 18 mph
احتمال بارندگی < 10%
۰ بعدازظهر
d300
61°
59°
98%
0 in
176
16
ابری
تندباد 20 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱ بعدازظهر
d400
61°
57°
98%
0 in
176
18
پوشیده از ابر
تندباد 22 mph
احتمال بارندگی < 10%
۲ بعدازظهر
d400
61°
57°
98%
0 in
177
18
پوشیده از ابر
تندباد 25 mph
احتمال بارندگی < 10%
۳ بعدازظهر
d400
61°
57°
98%
0 in
178
20
پوشیده از ابر
تندباد 27 mph
احتمال بارندگی < 10%
۴ بعدازظهر
d400
61°
57°
98%
0 in
177
20
پوشیده از ابر
تندباد 27 mph
احتمال بارندگی < 10%
۵ بعدازظهر
d400
61°
57°
99%
0 in
176
20
پوشیده از ابر
تندباد 27 mph
احتمال بارندگی < 10%
۶ بعدازظهر
d300
63°
61°
99%
0 in
175
20
ابری
تندباد 27 mph
احتمال بارندگی < 10%
۷ بعدازظهر
d400
61°
57°
99%
0 in
175
20
پوشیده از ابر
تندباد 27 mph
احتمال بارندگی < 10%
۸ بعدازظهر
d400
59°
55°
100%
0 in
175
20
پوشیده از ابر
تندباد 27 mph
احتمال بارندگی < 10%
۹ بعدازظهر
d400
57°
54°
99%
0 in
175
20
پوشیده از ابر
تندباد 27 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱۰ بعدازظهر
n410
57°
52°
100%
0 in
179
22
پوشیده از ابر و باران سبک
تندباد 27 mph
احتمال بارندگی 11%
۱۱ بعدازظهر
n410
57°
52°
99%
0 in
182
22
پوشیده از ابر و باران سبک
تندباد 29 mph
احتمال بارندگی 11%

نزدیکترین مشاهدات

مورد علاقه‌های شما

  این مکان را اضافه کن
  favourites
  آیا می‌خواهید Westport را برای دسترسی سریع به علاقه مندی‌ها اضافه کنید؟
  اضافه