Westport پیش بینی ساعتی

 • دوشنبه
 • سه‌شنبه
 • چهارشنبه
 • پنجشنبه
 • جمعه
 • شنبه
 • یکشنبه
 • دوشنبه
 • سه‌شنبه
 • چهارشنبه
پنجشنبه
تیر ۳
15 h 31 min
۵:۴۲ قبل‌ازظهر
۹:۱۳ بعدازظهر
۰ قبل‌ازظهر
n200
57°
54°
77%
0 in
316
13
تا قسمتی ابری
تندباد 18 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱ قبل‌ازظهر
n200
57°
54°
71%
0 in
323
13
تا قسمتی ابری
تندباد 18 mph
احتمال بارندگی < 10%
۲ قبل‌ازظهر
n100
55°
52°
72%
0 in
330
13
غالباً شفاف
تندباد 18 mph
احتمال بارندگی < 10%
۳ قبل‌ازظهر
n000
55°
52°
72%
0 in
338
13
شفاف
تندباد 20 mph
احتمال بارندگی < 10%
۴ قبل‌ازظهر
n000
55°
54°
74%
0 in
342
9
شفاف
تندباد 18 mph
احتمال بارندگی < 10%
۵ قبل‌ازظهر
n000
55°
54°
78%
0 in
349
7
شفاف
تندباد 18 mph
احتمال بارندگی < 10%
۶ قبل‌ازظهر
d000
55°
55°
83%
0 in
5
4
شفاف
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی < 10%
۷ قبل‌ازظهر
d000
55°
55°
81%
0 in
357
2
شفاف
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی < 10%
۸ قبل‌ازظهر
d000
57°
57°
74%
0 in
252
0
شفاف
تندباد 9 mph
احتمال بارندگی < 10%
۹ قبل‌ازظهر
d000
57°
57°
84%
0 in
204
2
شفاف
تندباد 4 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱۰ قبل‌ازظهر
d000
59°
59°
83%
0 in
225
2
شفاف
تندباد 7 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱۱ قبل‌ازظهر
d000
59°
59°
83%
0 in
240
4
شفاف
تندباد 7 mph
احتمال بارندگی < 10%
۰ بعدازظهر
d000
59°
59°
84%
0 in
251
4
شفاف
تندباد 7 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱ بعدازظهر
d000
61°
61°
82%
0 in
243
4
شفاف
تندباد 7 mph
احتمال بارندگی < 10%
۲ بعدازظهر
d000
61°
61°
81%
0 in
238
7
شفاف
تندباد 9 mph
احتمال بارندگی < 10%
۳ بعدازظهر
d000
63°
63°
79%
0 in
233
7
شفاف
تندباد 9 mph
احتمال بارندگی < 10%
۴ بعدازظهر
d000
63°
63°
78%
0 in
225
7
شفاف
تندباد 9 mph
احتمال بارندگی < 10%
۵ بعدازظهر
d000
63°
63°
78%
0 in
217
7
شفاف
تندباد 9 mph
احتمال بارندگی < 10%
۶ بعدازظهر
d000
63°
63°
77%
0 in
209
7
شفاف
تندباد 9 mph
احتمال بارندگی < 10%
۷ بعدازظهر
d000
61°
59°
77%
0 in
206
9
شفاف
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی < 10%
۸ بعدازظهر
d000
59°
57°
76%
0 in
203
9
شفاف
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی < 10%
۹ بعدازظهر
d000
57°
55°
76%
0 in
202
11
شفاف
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱۰ بعدازظهر
n000
57°
55°
76%
0 in
197
11
شفاف
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱۱ بعدازظهر
n000
57°
55°
76%
0 in
192
11
شفاف
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی < 10%

نزدیکترین مشاهدات

مورد علاقه‌های شما

  این مکان را اضافه کن
  favourites
  آیا می‌خواهید Westport را برای دسترسی سریع به علاقه مندی‌ها اضافه کنید؟
  اضافه