Westport پیش بینی ساعتی

 • سه‌شنبه
 • چهارشنبه
 • پنجشنبه
 • جمعه
 • شنبه
 • یکشنبه
 • دوشنبه
 • سه‌شنبه
 • چهارشنبه
 • پنجشنبه
شنبه
تیر ۵
15 h 30 min
۵:۴۲ قبل‌ازظهر
۹:۱۳ بعدازظهر
۰ قبل‌ازظهر
n410
57°
54°
99%
0 in
154
18
پوشیده از ابر و باران سبک
تندباد 22 mph
احتمال بارندگی 49%
۱ قبل‌ازظهر
n410
57°
54°
99%
0.01 in
161
18
پوشیده از ابر و باران سبک
تندباد 22 mph
احتمال بارندگی 53%
۲ قبل‌ازظهر
n410
57°
54°
99%
0.01 in
168
18
پوشیده از ابر و باران سبک
تندباد 22 mph
احتمال بارندگی 57%
۳ قبل‌ازظهر
n410
57°
54°
100%
0.01 in
175
18
پوشیده از ابر و باران سبک
تندباد 22 mph
احتمال بارندگی 61%
۴ قبل‌ازظهر
n410
57°
54°
99%
0.01 in
184
16
پوشیده از ابر و باران سبک
تندباد 22 mph
احتمال بارندگی 62%
۵ قبل‌ازظهر
n410
57°
54°
99%
0.01 in
195
16
پوشیده از ابر و باران سبک
تندباد 22 mph
احتمال بارندگی 63%
۶ قبل‌ازظهر
d410
57°
54°
99%
0.01 in
207
16
پوشیده از ابر و باران سبک
تندباد 22 mph
احتمال بارندگی 64%
۷ قبل‌ازظهر
d400
57°
54°
99%
0 in
209
13
پوشیده از ابر
تندباد 22 mph
احتمال بارندگی 62%
۸ قبل‌ازظهر
d400
59°
57°
100%
0 in
211
13
پوشیده از ابر
تندباد 20 mph
احتمال بارندگی 60%
۹ قبل‌ازظهر
d400
59°
57°
99%
0 in
213
11
پوشیده از ابر
تندباد 20 mph
احتمال بارندگی 58%
۱۰ قبل‌ازظهر
d400
61°
59°
99%
0 in
201
13
پوشیده از ابر
تندباد 20 mph
احتمال بارندگی 53%
۱۱ قبل‌ازظهر
d400
61°
59°
99%
0 in
192
16
پوشیده از ابر
تندباد 20 mph
احتمال بارندگی 49%
۰ بعدازظهر
d400
61°
59°
99%
0 in
185
16
پوشیده از ابر
تندباد 20 mph
احتمال بارندگی 44%
۱ بعدازظهر
d400
61°
57°
99%
0 in
183
18
پوشیده از ابر
تندباد 20 mph
احتمال بارندگی 36%
۲ بعدازظهر
d400
63°
61°
99%
0 in
182
18
پوشیده از ابر
تندباد 22 mph
احتمال بارندگی 28%
۳ بعدازظهر
d400
63°
61°
99%
0 in
180
18
پوشیده از ابر
تندباد 22 mph
احتمال بارندگی 20%
۴ بعدازظهر
d400
61°
57°
99%
0 in
180
18
پوشیده از ابر
تندباد 25 mph
احتمال بارندگی 18%
۵ بعدازظهر
d400
61°
57°
99%
0 in
180
20
پوشیده از ابر
تندباد 25 mph
احتمال بارندگی 17%
۶ بعدازظهر
d400
61°
57°
99%
0 in
180
20
پوشیده از ابر
تندباد 27 mph
احتمال بارندگی 15%
۷ بعدازظهر
d400
61°
57°
99%
0 in
181
20
پوشیده از ابر
تندباد 27 mph
احتمال بارندگی 18%
۸ بعدازظهر
d400
59°
55°
99%
0 in
183
22
پوشیده از ابر
تندباد 27 mph
احتمال بارندگی 22%
۹ بعدازظهر
d400
59°
55°
100%
0 in
184
22
پوشیده از ابر
تندباد 27 mph
احتمال بارندگی 25%
۱۰ بعدازظهر
n400
59°
55°
100%
0 in
187
22
پوشیده از ابر
تندباد 29 mph
احتمال بارندگی 31%
۱۱ بعدازظهر
n400
59°
55°
100%
0 in
190
22
پوشیده از ابر
تندباد 29 mph
احتمال بارندگی 37%

نزدیکترین مشاهدات

مورد علاقه‌های شما

  این مکان را اضافه کن
  favourites
  آیا می‌خواهید Westport را برای دسترسی سریع به علاقه مندی‌ها اضافه کنید؟
  اضافه