Černý Most پیش بینی ساعتی

 • جمعه
 • شنبه
 • یکشنبه
 • دوشنبه
 • سه‌شنبه
 • چهارشنبه
 • پنجشنبه
 • جمعه
 • شنبه
 • یکشنبه
سه‌شنبه
اسفند ۱۲
11 h 0 min
۶:۴۴ قبل‌ازظهر
۵:۴۴ بعدازظهر
۰ قبل‌ازظهر
n000
32°
28°
94%
0 in
158
4
شفاف
تندباد 7 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱ قبل‌ازظهر
n000
30°
25°
94%
0 in
158
4
شفاف
تندباد 7 mph
احتمال بارندگی < 10%
۲ قبل‌ازظهر
n000
30°
25°
94%
0 in
160
4
شفاف
تندباد 7 mph
احتمال بارندگی < 10%
۳ قبل‌ازظهر
n000
30°
25°
94%
0 in
162
4
شفاف
تندباد 4 mph
احتمال بارندگی < 10%
۴ قبل‌ازظهر
n000
30°
25°
94%
0 in
164
4
شفاف
تندباد 4 mph
احتمال بارندگی < 10%
۵ قبل‌ازظهر
n000
28°
28°
95%
0 in
166
2
شفاف
تندباد 4 mph
احتمال بارندگی < 10%
۶ قبل‌ازظهر
n100
28°
28°
96%
0 in
170
2
غالباً شفاف
تندباد 4 mph
احتمال بارندگی < 10%
۷ قبل‌ازظهر
d100
28°
28°
97%
0 in
174
2
غالباً شفاف
تندباد 4 mph
احتمال بارندگی < 10%
۸ قبل‌ازظهر
d100
30°
30°
94%
0 in
156
0
غالباً شفاف
تندباد 4 mph
احتمال بارندگی < 10%
۹ قبل‌ازظهر
d100
32°
32°
91%
0 in
74
0
غالباً شفاف
تندباد 7 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱۰ قبل‌ازظهر
d100
32°
32°
88%
0 in
33
2
غالباً شفاف
تندباد 7 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱۱ قبل‌ازظهر
d100
34°
34°
84%
0 in
42
2
غالباً شفاف
تندباد 7 mph
احتمال بارندگی < 10%
۰ بعدازظهر
d000
36°
36°
79%
0 in
47
2
شفاف
تندباد 9 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱ بعدازظهر
d000
36°
36°
74%
0 in
50
2
شفاف
تندباد 9 mph
احتمال بارندگی < 10%
۲ بعدازظهر
d000
37°
37°
73%
0 in
54
2
شفاف
تندباد 9 mph
احتمال بارندگی < 10%
۳ بعدازظهر
d000
37°
34°
71%
0 in
58
4
شفاف
تندباد 9 mph
احتمال بارندگی < 10%
۴ بعدازظهر
d000
39°
36°
69%
0 in
61
4
شفاف
تندباد 9 mph
احتمال بارندگی < 10%
۵ بعدازظهر
d000
39°
36°
75%
0 in
68
4
شفاف
تندباد 9 mph
احتمال بارندگی < 10%
۶ بعدازظهر
n000
37°
34°
81%
0 in
77
4
شفاف
تندباد 9 mph
احتمال بارندگی < 10%
۷ بعدازظهر
n000
37°
37°
87%
0 in
86
2
شفاف
تندباد 7 mph
احتمال بارندگی < 10%
۸ بعدازظهر
n000
37°
37°
90%
0 in
108
2
شفاف
تندباد 7 mph
احتمال بارندگی < 10%
۹ بعدازظهر
n000
36°
36°
93%
0 in
158
2
شفاف
تندباد 4 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱۰ بعدازظهر
n000
36°
36°
96%
0 in
196
2
شفاف
تندباد 4 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱۱ بعدازظهر
n000
34°
34°
97%
0 in
201
2
شفاف
تندباد 4 mph
احتمال بارندگی < 10%

نزدیکترین مشاهدات

مورد علاقه‌های شما

  این مکان را اضافه کن
  favourites
  آیا می‌خواهید Černý Most را برای دسترسی سریع به علاقه مندی‌ها اضافه کنید؟
  اضافه