Astral Hall, VA پیش بینی ساعتی

 • یکشنبه
 • دوشنبه
 • سه‌شنبه
 • چهارشنبه
 • پنجشنبه
 • جمعه
 • شنبه
 • یکشنبه
 • دوشنبه
 • سه‌شنبه
دوشنبه
اردیبهشت ۲۰
14 h 6 min
۶:۰۸ قبل‌ازظهر
۸:۱۵ بعدازظهر
۰ قبل‌ازظهر
n220
61°
59°
71%
0.02 in
220
9
تا قسمتی ابری و رگبار
تندباد 20 mph
احتمال بارندگی 62%
۱ قبل‌ازظهر
n200
61°
59°
71%
0 in
220
9
تا قسمتی ابری
تندباد 20 mph
احتمال بارندگی 27%
۲ قبل‌ازظهر
n210
61°
59°
75%
0.01 in
220
9
تا قسمتی ابری و باران سبک
تندباد 20 mph
احتمال بارندگی 40%
۳ قبل‌ازظهر
n320
61°
59°
81%
0.02 in
220
9
ابری و رگبار
تندباد 18 mph
احتمال بارندگی 43%
۴ قبل‌ازظهر
n200
57°
55°
85%
0 in
225
7
تا قسمتی ابری
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی < 10%
۵ قبل‌ازظهر
n200
57°
57°
86%
0 in
251
4
تا قسمتی ابری
تندباد 9 mph
احتمال بارندگی < 10%
۶ قبل‌ازظهر
n200
57°
57°
92%
0 in
354
4
تا قسمتی ابری
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی < 10%
۷ قبل‌ازظهر
d200
57°
55°
92%
0 in
0
7
تا قسمتی ابری
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی < 10%
۸ قبل‌ازظهر
d200
59°
59°
85%
0 in
0
7
تا قسمتی ابری
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی < 10%
۹ قبل‌ازظهر
d100
59°
57°
77%
0 in
0
9
غالباً شفاف
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱۰ قبل‌ازظهر
d100
57°
55°
67%
0 in
0
9
غالباً شفاف
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱۱ قبل‌ازظهر
d100
59°
59°
60%
0 in
350
7
غالباً شفاف
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی < 10%
۰ بعدازظهر
d100
61°
59°
54%
0 in
350
9
غالباً شفاف
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱ بعدازظهر
d100
61°
59°
47%
0 in
350
9
غالباً شفاف
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی < 10%
۲ بعدازظهر
d200
63°
63°
46%
0 in
350
9
تا قسمتی ابری
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی < 10%
۳ بعدازظهر
d100
64°
64°
43%
0 in
347
9
غالباً شفاف
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی < 10%
۴ بعدازظهر
d100
64°
64°
41%
0 in
343
9
غالباً شفاف
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی < 10%
۵ بعدازظهر
d100
64°
64°
41%
0 in
340
9
غالباً شفاف
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی < 10%
۶ بعدازظهر
d100
63°
63°
41%
0 in
340
7
غالباً شفاف
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی < 10%
۷ بعدازظهر
d100
61°
61°
44%
0 in
340
7
غالباً شفاف
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی < 10%
۸ بعدازظهر
d100
57°
57°
49%
0 in
340
4
غالباً شفاف
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی < 10%
۹ بعدازظهر
n100
54°
54°
56%
0 in
340
4
غالباً شفاف
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱۰ بعدازظهر
n100
50°
50°
61%
0 in
340
2
غالباً شفاف
تندباد 9 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱۱ بعدازظهر
n200
48°
48°
71%
0 in
339
2
تا قسمتی ابری
تندباد 7 mph
احتمال بارندگی < 10%

نزدیکترین مشاهدات

مورد علاقه‌های شما

  این مکان را اضافه کن
  favourites
  آیا می‌خواهید Astral Hall را برای دسترسی سریع به علاقه مندی‌ها اضافه کنید؟
  اضافه