Astral Hall, VA پیش بینی ساعتی

 • سه‌شنبه
 • چهارشنبه
 • پنجشنبه
 • جمعه
 • شنبه
 • یکشنبه
 • دوشنبه
 • سه‌شنبه
 • چهارشنبه
 • پنجشنبه
سه‌شنبه
تیر ۸
14 h 49 min
۵:۵۴ قبل‌ازظهر
۸:۴۳ بعدازظهر
۰ قبل‌ازظهر
n000
72°
75°
77%
0 in
214
4
شفاف
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی 44%
۱ قبل‌ازظهر
n000
70°
73°
83%
0 in
217
4
شفاف
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی 37%
۲ قبل‌ازظهر
n000
68°
72°
89%
0 in
220
4
شفاف
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی 29%
۳ قبل‌ازظهر
n000
68°
72°
90%
0 in
217
4
شفاف
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی 29%
۴ قبل‌ازظهر
n000
66°
70°
92%
0 in
214
4
شفاف
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی 30%
۵ قبل‌ازظهر
n000
66°
70°
93%
0 in
211
4
شفاف
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی 30%
۶ قبل‌ازظهر
d000
68°
72°
95%
0 in
207
4
شفاف
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی 31%
۷ قبل‌ازظهر
d000
68°
72°
97%
0 in
203
4
شفاف
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی 31%
۸ قبل‌ازظهر
d000
70°
75°
98%
0 in
198
4
شفاف
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی 31%
۹ قبل‌ازظهر
d000
73°
79°
89%
0 in
197
4
شفاف
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی 38%
۱۰ قبل‌ازظهر
d000
75°
81°
79%
0 in
196
4
شفاف
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی 44%
۱۱ قبل‌ازظهر
d100
79°
82°
70%
0 in
195
4
غالباً شفاف
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی 50%
۰ بعدازظهر
d100
81°
84°
61%
0 in
194
4
غالباً شفاف
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی 56%
۱ بعدازظهر
d100
82°
84°
51%
0 in
193
4
غالباً شفاف
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی 62%
۲ بعدازظهر
d100
84°
84°
42%
0 in
192
4
غالباً شفاف
تندباد 18 mph
احتمال بارندگی 69%
۳ بعدازظهر
d100
84°
84°
48%
0 in
191
4
غالباً شفاف
تندباد 18 mph
احتمال بارندگی 69%
۴ بعدازظهر
d100
84°
86°
54%
0 in
189
4
غالباً شفاف
تندباد 18 mph
احتمال بارندگی 69%
۵ بعدازظهر
d100
86°
90°
59%
0 in
188
4
غالباً شفاف
تندباد 20 mph
احتمال بارندگی 69%
۶ بعدازظهر
d100
82°
86°
60%
0 in
186
4
غالباً شفاف
تندباد 20 mph
احتمال بارندگی 69%
۷ بعدازظهر
d100
79°
82°
62%
0 in
184
4
غالباً شفاف
تندباد 22 mph
احتمال بارندگی 69%
۸ بعدازظهر
d100
77°
79°
63%
0 in
182
4
غالباً شفاف
تندباد 22 mph
احتمال بارندگی 69%
۹ بعدازظهر
n100
75°
79°
66%
0 in
186
4
غالباً شفاف
تندباد 20 mph
احتمال بارندگی 64%
۱۰ بعدازظهر
n200
72°
73°
69%
0 in
190
4
تا قسمتی ابری
تندباد 18 mph
احتمال بارندگی 59%
۱۱ بعدازظهر
n200
70°
72°
72%
0 in
195
4
تا قسمتی ابری
تندباد 18 mph
احتمال بارندگی 53%

نزدیکترین مشاهدات

مورد علاقه‌های شما

  این مکان را اضافه کن
  favourites
  آیا می‌خواهید Astral Hall را برای دسترسی سریع به علاقه مندی‌ها اضافه کنید؟
  اضافه