Astral Hall, VA پیش بینی ساعتی

 • سه‌شنبه
 • چهارشنبه
 • پنجشنبه
 • جمعه
 • شنبه
 • یکشنبه
 • دوشنبه
 • سه‌شنبه
 • چهارشنبه
 • پنجشنبه
چهارشنبه
تیر ۹
14 h 48 min
۵:۵۴ قبل‌ازظهر
۸:۴۳ بعدازظهر
۰ قبل‌ازظهر
n200
70°
73°
78%
0 in
198
4
تا قسمتی ابری
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی 48%
۱ قبل‌ازظهر
n200
68°
72°
84%
0 in
202
4
تا قسمتی ابری
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی 42%
۲ قبل‌ازظهر
n300
66°
70°
90%
0 in
206
4
ابری
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی 37%
۳ قبل‌ازظهر
n200
66°
70°
92%
0 in
204
4
تا قسمتی ابری
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی 37%
۴ قبل‌ازظهر
n200
66°
70°
94%
0 in
201
4
تا قسمتی ابری
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی 36%
۵ قبل‌ازظهر
n200
64°
66°
96%
0 in
199
4
تا قسمتی ابری
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی 36%
۶ قبل‌ازظهر
d200
66°
70°
93%
0 in
195
4
تا قسمتی ابری
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی 36%
۷ قبل‌ازظهر
d200
68°
72°
90%
0 in
192
4
تا قسمتی ابری
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی 36%
۸ قبل‌ازظهر
d200
70°
73°
87%
0 in
187
4
تا قسمتی ابری
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی 36%
۹ قبل‌ازظهر
d200
72°
75°
80%
0 in
183
4
تا قسمتی ابری
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی 42%
۱۰ قبل‌ازظهر
d200
75°
79°
73%
0 in
179
4
تا قسمتی ابری
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی 48%
۱۱ قبل‌ازظهر
d200
79°
82°
66%
0 in
176
4
تا قسمتی ابری
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی 54%
۰ بعدازظهر
d100
81°
82°
58%
0 in
174
4
غالباً شفاف
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی 61%
۱ بعدازظهر
d100
82°
82°
49%
0 in
172
7
غالباً شفاف
تندباد 18 mph
احتمال بارندگی 67%
۲ بعدازظهر
d100
84°
84°
42%
0 in
170
7
غالباً شفاف
تندباد 18 mph
احتمال بارندگی 73%
۳ بعدازظهر
d100
86°
90°
58%
0 in
169
7
غالباً شفاف
تندباد 18 mph
احتمال بارندگی 74%
۴ بعدازظهر
d100
86°
93°
74%
0 in
169
7
غالباً شفاف
تندباد 18 mph
احتمال بارندگی 75%
۵ بعدازظهر
d200
88°
99°
90%
0 in
168
7
تا قسمتی ابری
تندباد 18 mph
احتمال بارندگی 76%
۶ بعدازظهر
d200
84°
91°
77%
0 in
167
7
تا قسمتی ابری
تندباد 18 mph
احتمال بارندگی 77%
۷ بعدازظهر
d200
82°
86°
64%
0 in
167
4
تا قسمتی ابری
تندباد 18 mph
احتمال بارندگی 79%
۸ بعدازظهر
d200
81°
81°
50%
0 in
166
4
تا قسمتی ابری
تندباد 18 mph
احتمال بارندگی 80%
۹ بعدازظهر
n200
77°
79°
63%
0 in
172
4
تا قسمتی ابری
تندباد 18 mph
احتمال بارندگی 72%
۱۰ بعدازظهر
n200
75°
79°
77%
0 in
179
4
تا قسمتی ابری
تندباد 18 mph
احتمال بارندگی 64%
۱۱ بعدازظهر
n200
72°
77°
90%
0 in
186
4
تا قسمتی ابری
تندباد 18 mph
احتمال بارندگی 56%

نزدیکترین مشاهدات

مورد علاقه‌های شما

  این مکان را اضافه کن
  favourites
  آیا می‌خواهید Astral Hall را برای دسترسی سریع به علاقه مندی‌ها اضافه کنید؟
  اضافه