Astral Hall, VA پیش بینی ساعتی

 • سه‌شنبه
 • چهارشنبه
 • پنجشنبه
 • جمعه
 • شنبه
 • یکشنبه
 • دوشنبه
 • سه‌شنبه
 • چهارشنبه
 • پنجشنبه
پنجشنبه
تیر ۱۰
14 h 48 min
۵:۵۵ قبل‌ازظهر
۸:۴۳ بعدازظهر
۰ قبل‌ازظهر
n200
70°
73°
93%
0 in
193
4
تا قسمتی ابری
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی 48%
۱ قبل‌ازظهر
n200
70°
75°
95%
0 in
200
4
تا قسمتی ابری
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی 41%
۲ قبل‌ازظهر
n200
68°
72°
97%
0 in
207
4
تا قسمتی ابری
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی 33%
۳ قبل‌ازظهر
n100
68°
72°
97%
0 in
207
4
غالباً شفاف
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی 29%
۴ قبل‌ازظهر
n100
66°
70°
97%
0 in
208
4
غالباً شفاف
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی 26%
۵ قبل‌ازظهر
n100
66°
70°
98%
0 in
209
7
غالباً شفاف
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی 22%
۶ قبل‌ازظهر
d100
68°
72°
98%
0 in
209
7
غالباً شفاف
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی 19%
۷ قبل‌ازظهر
d100
70°
75°
98%
0 in
210
7
غالباً شفاف
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی 16%
۸ قبل‌ازظهر
d100
70°
75°
98%
0 in
210
7
غالباً شفاف
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی 12%
۹ قبل‌ازظهر
d100
73°
79°
96%
0 in
202
7
غالباً شفاف
تندباد 18 mph
احتمال بارندگی 19%
۱۰ قبل‌ازظهر
d100
75°
82°
93%
0 in
194
7
غالباً شفاف
تندباد 18 mph
احتمال بارندگی 26%
۱۱ قبل‌ازظهر
d100
79°
86°
90%
0 in
186
7
غالباً شفاف
تندباد 18 mph
احتمال بارندگی 32%
۰ بعدازظهر
d100
81°
86°
77%
0 in
179
7
غالباً شفاف
تندباد 20 mph
احتمال بارندگی 39%
۱ بعدازظهر
d100
82°
86°
64%
0 in
172
7
غالباً شفاف
تندباد 20 mph
احتمال بارندگی 46%
۲ بعدازظهر
d100
84°
86°
51%
0 in
166
7
غالباً شفاف
تندباد 22 mph
احتمال بارندگی 52%
۳ بعدازظهر
d100
86°
91°
66%
0 in
167
7
غالباً شفاف
تندباد 22 mph
احتمال بارندگی 54%
۴ بعدازظهر
d100
86°
93°
81%
0 in
167
7
غالباً شفاف
تندباد 22 mph
احتمال بارندگی 57%
۵ بعدازظهر
d100
88°
100°
95%
0 in
168
7
غالباً شفاف
تندباد 22 mph
احتمال بارندگی 59%
۶ بعدازظهر
d100
84°
91°
81%
0 in
169
7
غالباً شفاف
تندباد 25 mph
احتمال بارندگی 61%
۷ بعدازظهر
d100
82°
86°
66%
0 in
170
7
غالباً شفاف
تندباد 25 mph
احتمال بارندگی 63%
۸ بعدازظهر
d100
81°
81°
50%
0 in
172
4
غالباً شفاف
تندباد 25 mph
احتمال بارندگی 65%
۹ بعدازظهر
n100
77°
79°
63%
0 in
181
4
غالباً شفاف
تندباد 20 mph
احتمال بارندگی 64%
۱۰ بعدازظهر
n200
75°
79°
76%
0 in
193
4
تا قسمتی ابری
تندباد 18 mph
احتمال بارندگی 63%
۱۱ بعدازظهر
n200
72°
77°
91%
0 in
206
4
تا قسمتی ابری
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی 61%

نزدیکترین مشاهدات

مورد علاقه‌های شما

  این مکان را اضافه کن
  favourites
  آیا می‌خواهید Astral Hall را برای دسترسی سریع به علاقه مندی‌ها اضافه کنید؟
  اضافه