CFTE Ozarow پیش بینی ساعتی

 • چهارشنبه
 • پنجشنبه
 • جمعه
 • شنبه
 • یکشنبه
 • دوشنبه
 • سه‌شنبه
 • چهارشنبه
 • پنجشنبه
 • جمعه
چهارشنبه
اردیبهشت ۲۹
15 h 53 min
۴:۳۶ قبل‌ازظهر
۸:۳۰ بعدازظهر
۵ قبل‌ازظهر
d420
50°
46°
95%
0.03 in
299
7
پوشیده از ابر و رگبار
تندباد 18 mph
احتمال بارندگی > 90%
۶ قبل‌ازظهر
d420
50°
46°
95%
0.03 in
299
9
پوشیده از ابر و رگبار
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی > 90%
۷ قبل‌ازظهر
d420
50°
46°
95%
0.03 in
300
9
پوشیده از ابر و رگبار
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی 84%
۸ قبل‌ازظهر
d420
52°
48°
94%
0.02 in
300
9
پوشیده از ابر و رگبار
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی 78%
۹ قبل‌ازظهر
d420
52°
48°
92%
0.02 in
301
9
پوشیده از ابر و رگبار
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی 77%
۱۰ قبل‌ازظهر
d420
52°
48°
88%
0.02 in
302
9
پوشیده از ابر و رگبار
تندباد 18 mph
احتمال بارندگی 77%
۱۱ قبل‌ازظهر
d420
54°
52°
86%
0.02 in
303
7
پوشیده از ابر و رگبار
تندباد 18 mph
احتمال بارندگی 77%
۰ بعدازظهر
d420
55°
54°
84%
0.01 in
306
7
پوشیده از ابر و رگبار
تندباد 20 mph
احتمال بارندگی 75%
۱ بعدازظهر
d410
55°
54°
83%
0.01 in
309
9
پوشیده از ابر و باران سبک
تندباد 20 mph
احتمال بارندگی 70%
۲ بعدازظهر
d410
57°
55°
78%
0.01 in
312
9
پوشیده از ابر و باران سبک
تندباد 20 mph
احتمال بارندگی 64%
۳ بعدازظهر
d310
59°
57°
70%
0.01 in
319
9
ابری و باران سبک
تندباد 20 mph
احتمال بارندگی 50%
۴ بعدازظهر
d210
59°
57°
67%
0.01 in
324
9
تا قسمتی ابری و باران سبک
تندباد 20 mph
احتمال بارندگی 41%
۵ بعدازظهر
d210
59°
57°
67%
0 in
330
9
تا قسمتی ابری و باران سبک
تندباد 22 mph
احتمال بارندگی 39%
۶ بعدازظهر
d210
59°
57°
69%
0 in
328
9
تا قسمتی ابری و باران سبک
تندباد 22 mph
احتمال بارندگی 41%
۷ بعدازظهر
d210
57°
55°
77%
0.01 in
327
7
تا قسمتی ابری و باران سبک
تندباد 22 mph
احتمال بارندگی 39%
۸ بعدازظهر
d200
55°
55°
84%
0 in
324
4
تا قسمتی ابری
تندباد 22 mph
احتمال بارندگی < 10%
۹ بعدازظهر
n200
54°
54°
89%
0 in
322
4
تا قسمتی ابری
تندباد 18 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱۰ بعدازظهر
n100
52°
50°
92%
0 in
319
4
غالباً شفاف
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱۱ بعدازظهر
n100
52°
50°
93%
0 in
317
4
غالباً شفاف
تندباد 9 mph
احتمال بارندگی < 10%

نزدیکترین مشاهدات

مورد علاقه‌های شما

  این مکان را اضافه کن
  favourites
  آیا می‌خواهید CFTE Ozarow را برای دسترسی سریع به علاقه مندی‌ها اضافه کنید؟
  اضافه