CFTE Ozarow پیش بینی ساعتی

 • سه‌شنبه
 • چهارشنبه
 • پنجشنبه
 • جمعه
 • شنبه
 • یکشنبه
 • دوشنبه
 • سه‌شنبه
 • چهارشنبه
 • پنجشنبه
شنبه
اردیبهشت ۲۵
15 h 41 min
۴:۴۲ قبل‌ازظهر
۸:۲۴ بعدازظهر
۰ قبل‌ازظهر
n310
55°
54°
88%
0.01 in
259
9
ابری و باران سبک
تندباد 18 mph
احتمال بارندگی 67%
۱ قبل‌ازظهر
n310
55°
54°
89%
0.01 in
257
9
ابری و باران سبک
تندباد 18 mph
احتمال بارندگی 78%
۲ قبل‌ازظهر
n410
54°
50°
90%
0.01 in
256
9
پوشیده از ابر و باران سبک
تندباد 18 mph
احتمال بارندگی 89%
۳ قبل‌ازظهر
n420
54°
50°
91%
0.01 in
260
9
پوشیده از ابر و رگبار
تندباد 18 mph
احتمال بارندگی > 90%
۴ قبل‌ازظهر
n420
52°
48°
91%
0.01 in
264
9
پوشیده از ابر و رگبار
تندباد 18 mph
احتمال بارندگی > 90%
۵ قبل‌ازظهر
d320
52°
48°
92%
0.01 in
269
9
ابری و رگبار
تندباد 18 mph
احتمال بارندگی > 90%
۶ قبل‌ازظهر
d410
52°
48°
91%
0.01 in
266
9
پوشیده از ابر و باران سبک
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی > 90%
۷ قبل‌ازظهر
d410
54°
50°
90%
0.01 in
262
9
پوشیده از ابر و باران سبک
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی 87%
۸ قبل‌ازظهر
d410
55°
54°
89%
0.01 in
258
9
پوشیده از ابر و باران سبک
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی 81%
۹ قبل‌ازظهر
d410
55°
54°
83%
0.01 in
265
7
پوشیده از ابر و باران سبک
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی 83%
۱۰ قبل‌ازظهر
d310
57°
55°
77%
0.01 in
272
7
ابری و باران سبک
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی 84%
۱۱ قبل‌ازظهر
d310
59°
59°
71%
0.01 in
282
7
ابری و باران سبک
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی 85%
۰ بعدازظهر
d310
61°
61°
66%
0 in
283
4
ابری و باران سبک
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی 81%
۱ بعدازظهر
d310
61°
61°
61%
0 in
285
4
ابری و باران سبک
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی 76%
۲ بعدازظهر
d210
63°
63°
55%
0 in
287
4
تا قسمتی ابری و باران سبک
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی 71%
۳ بعدازظهر
d200
63°
63°
54%
0 in
286
2
تا قسمتی ابری
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی 55%
۴ بعدازظهر
d200
63°
63°
53%
0 in
282
2
تا قسمتی ابری
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی 39%
۵ بعدازظهر
d200
64°
64°
52%
0 in
179
0
تا قسمتی ابری
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی 22%
۶ بعدازظهر
d200
63°
63°
59%
0 in
90
2
تا قسمتی ابری
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی 17%
۷ بعدازظهر
d200
61°
61°
67%
0 in
87
2
تا قسمتی ابری
تندباد 9 mph
احتمال بارندگی 11%
۸ بعدازظهر
d200
61°
61°
75%
0 in
86
4
تا قسمتی ابری
تندباد 9 mph
احتمال بارندگی < 10%
۹ بعدازظهر
n200
59°
59°
77%
0 in
86
7
تا قسمتی ابری
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱۰ بعدازظهر
n200
57°
55°
79%
0 in
87
7
تا قسمتی ابری
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱۱ بعدازظهر
n100
55°
54°
82%
0 in
87
7
غالباً شفاف
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی < 10%

نزدیکترین مشاهدات

مورد علاقه‌های شما

  این مکان را اضافه کن
  favourites
  آیا می‌خواهید CFTE Ozarow را برای دسترسی سریع به علاقه مندی‌ها اضافه کنید؟
  اضافه