Det frie Gymnasium پیش بینی ساعتی

 • دوشنبه
 • سه‌شنبه
 • چهارشنبه
 • پنجشنبه
 • جمعه
 • شنبه
 • یکشنبه
 • دوشنبه
 • سه‌شنبه
 • چهارشنبه
سه‌شنبه
خرداد ۲۵
17 h 30 min
۴:۲۵ قبل‌ازظهر
۹:۵۵ بعدازظهر
۰ قبل‌ازظهر
n300
61°
59°
79%
0 in
289
11
ابری
تندباد 25 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱ قبل‌ازظهر
n300
59°
57°
78%
0 in
293
11
ابری
تندباد 22 mph
احتمال بارندگی < 10%
۲ قبل‌ازظهر
n300
57°
55°
74%
0 in
298
11
ابری
تندباد 22 mph
احتمال بارندگی < 10%
۳ قبل‌ازظهر
n300
55°
52°
74%
0 in
297
11
ابری
تندباد 20 mph
احتمال بارندگی < 10%
۴ قبل‌ازظهر
n300
55°
54°
75%
0 in
296
9
ابری
تندباد 20 mph
احتمال بارندگی < 10%
۵ قبل‌ازظهر
d300
55°
54°
76%
0 in
295
9
ابری
تندباد 20 mph
احتمال بارندگی < 10%
۶ قبل‌ازظهر
d300
55°
54°
76%
0 in
296
9
ابری
تندباد 20 mph
احتمال بارندگی < 10%
۷ قبل‌ازظهر
d200
57°
55°
72%
0 in
298
11
تا قسمتی ابری
تندباد 20 mph
احتمال بارندگی < 10%
۸ قبل‌ازظهر
d100
59°
57°
68%
0 in
299
11
غالباً شفاف
تندباد 20 mph
احتمال بارندگی < 10%
۹ قبل‌ازظهر
d000
61°
59°
62%
0 in
298
11
شفاف
تندباد 22 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱۰ قبل‌ازظهر
d000
61°
59°
56%
0 in
297
13
شفاف
تندباد 25 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱۱ قبل‌ازظهر
d100
63°
61°
53%
0 in
296
13
غالباً شفاف
تندباد 25 mph
احتمال بارندگی < 10%
۰ بعدازظهر
d200
64°
64°
50%
0 in
295
13
تا قسمتی ابری
تندباد 27 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱ بعدازظهر
d300
64°
64°
48%
0 in
295
13
ابری
تندباد 27 mph
احتمال بارندگی < 10%
۲ بعدازظهر
d300
64°
64°
50%
0 in
295
16
ابری
تندباد 29 mph
احتمال بارندگی < 10%
۳ بعدازظهر
d400
64°
64°
51%
0 in
294
13
پوشیده از ابر
تندباد 29 mph
احتمال بارندگی < 10%
۴ بعدازظهر
d300
66°
66°
50%
0 in
294
13
ابری
تندباد 27 mph
احتمال بارندگی < 10%
۵ بعدازظهر
d300
66°
66°
50%
0 in
294
13
ابری
تندباد 27 mph
احتمال بارندگی < 10%
۶ بعدازظهر
d300
66°
66°
51%
0 in
294
11
ابری
تندباد 27 mph
احتمال بارندگی < 10%
۷ بعدازظهر
d200
64°
64°
52%
0 in
294
11
تا قسمتی ابری
تندباد 25 mph
احتمال بارندگی < 10%
۸ بعدازظهر
d100
64°
64°
53%
0 in
294
9
غالباً شفاف
تندباد 25 mph
احتمال بارندگی < 10%
۹ بعدازظهر
d100
63°
63°
58%
0 in
290
9
غالباً شفاف
تندباد 22 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱۰ بعدازظهر
n200
59°
59°
64%
0 in
286
7
تا قسمتی ابری
تندباد 18 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱۱ بعدازظهر
n000
57°
57°
68%
0 in
280
4
شفاف
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی < 10%

نزدیکترین مشاهدات

مورد علاقه‌های شما

  این مکان را اضافه کن
  favourites
  آیا می‌خواهید Det frie Gymnasium را برای دسترسی سریع به علاقه مندی‌ها اضافه کنید؟
  اضافه